Campus

Internationaal?

Hoe internationaal de ambities van de TU ook zijn, de meeste studenten laten hun studiekeuze afhangen van de afstand.