Onderwijs

Ingenieurs zijn idealisten

Waarom wil iemand ingenieur worden? Met die vraag houdt Motiv zich al vele jaren bezig. Het Amerikaanse Harvey Mudd College organiseert een workshop over de opleiding van ingenieurs en heeft Motiv uitgenodigd een lezing te houden over zijn bevindingen.

Motiv is sinds september 2002 de nieuwe naam voor het studentenpastoraat. Hans van Drongelen en Ton Meijknecht zijn nog steeds tevreden over deze verandering. De nieuwe naam spreekt zeker de studenten meer aan. Meijknecht: ,,De term studentenpastoraat werd door hen als oubollig ervaren en wij vonden ook dat het niet meer met onze koers overeenstemde. We zitten altijd tussen twee stoelen in: een kerkelijke en die van de TU Delft. Wij proberen daartussen onze eigen koers te varen en de laatste jaren is die steeds meer geworden: wat zijn de drijfveren van de ingenieur? De naam Motiv onderstreept dat beter dan studentenpastoraat.”

Van Drongelen stelt dat in hun werk steeds meer twee sleutelwoorden centraal zijn komen te staan: de biografie en het beroep van de ingenieur. ,,Studenten die hier komen hebben een eigen achtergrond en motivatie om voor de techniek te kiezen. Met hun proberen we helder te krijgen waar hun fascinatie voor techniek vandaan komt en welk doel ze daarbij nastreven. Bij het onderdeel ‘beroep’ analyseren we % met en zonder de studenten % wat de rol van de ingenieur is in de samenleving en wat daarin de laatste jaren is veranderd.”

Het nadenken met studenten over de drijfveren van de ingenieur en hun plaats in de maatschappij, heeft de interesse gewekt van het Harvey Mudd College. Samen met het bedrijf Boeing en de universiteit van Stanford organiseert zij in juli de driedaagse workshop ‘Designing Engineering Education‘.

Meijknecht en Van Drongelen hebben over de biografie en het beroep van de ingenieur al lezingen verzorgd voor Rand Cooperation (een groot onderzoeksinstituut voor de Amerikaanse regering) en nu heeft het Mudd College ze verzocht om hierover ook bij hen een lezing te houden.

Spiritualiteit

Waar komt die Amerikaanse interesse voor dit onderdeel van het Delftse gedachtegoed vandaan? Meijknecht: ,,Als je in Nederland de spiritualiteit van een beroep op tafel legt, dan valt het gesprek direct stil of komt er iemand direct met een relativering. In Amerika is dat anders, daar praten ze makkelijker over wat de idealen en de dromen zijn die aan een bepaalde beroepskeuze ten grondslag kunnen liggen.”

Uit de vele gesprekken die Van Drongelen en Meijknecht de afgelopen jaren hebben gevoerd met Delftse studenten is één ding duidelijk geworden. Van Drongelen: ,,Weinigen kiezen voor de techniek omdat zij veel geld willen verdienen of een topbaan ambiëren. Technici % en dat realiseren zij zich ook veel te weinig – zijn in feite gepassioneerde idealisten. Hun passie is de techniek, de meeste ingenieurs zijn gefascineerd door in ieder geval een deel van de techniek. Wij beschouwen ze ook als idealisten, omdat ze altijd iets willen verbeteren. Dat kan een product zijn, maar ook de hele maatschappij. Bij het inrichten van een curriculum % maar volgens ons ook bij de werving van studenten % moet je met deze drijfveren rekening houden.”

Het Amerikaanse gehoor zal Meijknecht (hij geeft de lezing) ook voorhouden dat communicatie en het leren samenwerken met anderen eveneens onderdeel van het curriculum moet worden. Meijknecht: ,,Techniek is steeds meer teamwerk, als ingenieurs iets willen veranderen of verbeteren dan zullen ze dat in samenspraak met anderen moeten doen. Dat is de huidige praktijk en daar moet je studenten op voorbereiden.”

www.motiv.tudelft.nl . .

Motiv is sinds september 2002 de nieuwe naam voor het studentenpastoraat. Hans van Drongelen en Ton Meijknecht zijn nog steeds tevreden over deze verandering. De nieuwe naam spreekt zeker de studenten meer aan. Meijknecht: ,,De term studentenpastoraat werd door hen als oubollig ervaren en wij vonden ook dat het niet meer met onze koers overeenstemde. We zitten altijd tussen twee stoelen in: een kerkelijke en die van de TU Delft. Wij proberen daartussen onze eigen koers te varen en de laatste jaren is die steeds meer geworden: wat zijn de drijfveren van de ingenieur? De naam Motiv onderstreept dat beter dan studentenpastoraat.”

Van Drongelen stelt dat in hun werk steeds meer twee sleutelwoorden centraal zijn komen te staan: de biografie en het beroep van de ingenieur. ,,Studenten die hier komen hebben een eigen achtergrond en motivatie om voor de techniek te kiezen. Met hun proberen we helder te krijgen waar hun fascinatie voor techniek vandaan komt en welk doel ze daarbij nastreven. Bij het onderdeel ‘beroep’ analyseren we % met en zonder de studenten % wat de rol van de ingenieur is in de samenleving en wat daarin de laatste jaren is veranderd.”

Het nadenken met studenten over de drijfveren van de ingenieur en hun plaats in de maatschappij, heeft de interesse gewekt van het Harvey Mudd College. Samen met het bedrijf Boeing en de universiteit van Stanford organiseert zij in juli de driedaagse workshop ‘Designing Engineering Education‘.

Meijknecht en Van Drongelen hebben over de biografie en het beroep van de ingenieur al lezingen verzorgd voor Rand Cooperation (een groot onderzoeksinstituut voor de Amerikaanse regering) en nu heeft het Mudd College ze verzocht om hierover ook bij hen een lezing te houden.

Spiritualiteit

Waar komt die Amerikaanse interesse voor dit onderdeel van het Delftse gedachtegoed vandaan? Meijknecht: ,,Als je in Nederland de spiritualiteit van een beroep op tafel legt, dan valt het gesprek direct stil of komt er iemand direct met een relativering. In Amerika is dat anders, daar praten ze makkelijker over wat de idealen en de dromen zijn die aan een bepaalde beroepskeuze ten grondslag kunnen liggen.”

Uit de vele gesprekken die Van Drongelen en Meijknecht de afgelopen jaren hebben gevoerd met Delftse studenten is één ding duidelijk geworden. Van Drongelen: ,,Weinigen kiezen voor de techniek omdat zij veel geld willen verdienen of een topbaan ambiëren. Technici % en dat realiseren zij zich ook veel te weinig – zijn in feite gepassioneerde idealisten. Hun passie is de techniek, de meeste ingenieurs zijn gefascineerd door in ieder geval een deel van de techniek. Wij beschouwen ze ook als idealisten, omdat ze altijd iets willen verbeteren. Dat kan een product zijn, maar ook de hele maatschappij. Bij het inrichten van een curriculum % maar volgens ons ook bij de werving van studenten % moet je met deze drijfveren rekening houden.”

Het Amerikaanse gehoor zal Meijknecht (hij geeft de lezing) ook voorhouden dat communicatie en het leren samenwerken met anderen eveneens onderdeel van het curriculum moet worden. Meijknecht: ,,Techniek is steeds meer teamwerk, als ingenieurs iets willen veranderen of verbeteren dan zullen ze dat in samenspraak met anderen moeten doen. Dat is de huidige praktijk en daar moet je studenten op voorbereiden.”

www.motiv.tudelft.nl . .

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.