Opinie

Hoofdredacteur was niet juiste kandidaat

De commotie rond de afgewezen hoofdredacteur van Delta is niet terecht, zo reageert collegevoorzitter dr. N. de Voogd op de brief van de VSSD.Delta is een onafhankelijk universiteitsblad.

Het wordt bekostigd door de universiteit en dat brengt met zich mee dat het universiteitsbestuur als de verantwoordelijke uitgever moet worden beschouwd. Het college van bestuur benoemt de hoofdredacteur op voordracht van de redactieraad. De wervings- en selectieprocedure is – en dat geldt voor alle vacatures – vertrouwelijk. Het cvb ontvangt een vertrouwelijke voordracht, het cvb beraadt zich en reageert vertrouwelijk. Elke serieuze werkgever handelt op deze wijze om de belangen van sollicitanten te beschermen.

In dit geval – de benoeming van een hoofdredacteur – stond het vertrouwelijke besluit van het cvb, voorzien van een volkomen onjuiste interpretatie, binnen enkele dagen in vrijwel alle Nederlandse dagbladen. Dat heeft het cvb verbaasd.

Het cvb is verantwoordelijk voor de benoeming. Dat betekent, bijvoorbeeld, dat het zich nimmer kan verschuilen achter het feit dat een commissie de voordracht heeft gedaan. De voordracht is dan ook niet bindend. In feite geldt dat voor elke aanstelling bij onze universiteit. In dit geval heeft het cvb zijn verantwoordelijkheid genomen, het heeft de voordracht afgewezen. In uw brief speculeert u dat het gaat om het verleden van de kandidaat als VSSD-bestuur (!), als lid van de Communistische Partij Nederland en hoofdredacteur van De Waarheid. Dat het zou gaan om zijn huidige lidmaatschap van GroenLinks.

Laat ik u gerust stellen: de politieke opvattingen van de kandidaat hebben geen enkele rol gespeeld. Het cvb respecteert te allen tijde de politieke opvattingen van sollicitanten, vraagt er niet naar en discussieert er niet over. Het ging uitsluitend om de bekwaamheden en de capaciteiten van de kandidaat als journalist en als hoofdredacteur.
Kritiek

Om dat toe te lichten moet ik even een ’terzijde’ maken. Delta is onafhankelijk en het cvb wil dat zo houden, ondanks de toenemende kritiek op het blad. Delta heeft echter een monopolie op het gebied van de TU-communicatie. Het wordt ruim (en zonder abonnementskosten) verspreid in en buiten de universiteit. De TU heeft geen enkel alternatief medium dat maar enigszins met Delta kan worden vergeleken qua verspreiding. Het cvb vindt dat de onafhankelijkheid van het blad niet los kan worden gezien van die monopoliepositie, noch van het feit dat het het huisorgaan van de TU Delft is. Met andere woorden: het blad is vrij en onafhankelijk maar het geniet die vrijheid in gebondenheid. Het is gebonden aan de universiteit en het kan zich niet tegen haar belangen keren.

Wij zoeken dan ook in een (hoofd-)redacteur onder andere de volgende eigenschappen: objectiviteit, onpartijdigheid, zorgvuldigheid (verifiëren van bronnen en feiten, hoor enwederhoor), een goede neus voor nieuws en het vermogen om een juiste en zorgvuldige selectie te maken tussen de vele nieuwsfeiten. Naar onze mening moet de hoofdredacteur er voor zorgen dat in Delta gedebatteerd wordt op academisch niveau over kwesties die van belang zijn voor de academie. Hij moet daarnaast voorkomen dat mensen persoonlijk worden aangevallen en hij moet eigener beweging streven naar evenwicht tussen journalistieke vrijheid en het belang van zijn TU.

Het cvb was van mening dat het dagblad De Waarheid gedurende zijn bestaan niet in de eerste plaats is opgevallen door objectiviteit en onpartijdigheid. Op grond daarvan had het cvb zijn twijfels of de toenmalige hoofdredacteur wel de juiste kandidaat was voor Delta.

Die twijfels werden wat ons betreft bevestigd door een na ons besluit gepubliceerd interview van Willem Pekelder in het Algemeen Dagblad van 21 december 1998. Dat is een verhaal dat onthullend is wat betreft de opvattingen van de kandidaat over journalistiek. Het bevat verschillende voorbeelden die zijn onpartijdigheid en objectiviteit op zijn minst in twijfel trekken.
Kwetsbaar

Het zij herhaald: het gaat ons niet om zijn politieke opvattingen. Sterker nog, wij vinden dat het in theorie niet kan worden uitgesloten dat hij intussen andere opvattingen heeft gekregen. Maar, nogmaals daar gaat het nu niet om. Het gaat er uitsluitend om dat betwijfeld kan worden of hij als journalist voldoende blijk gaf van objectiviteit en onpartijdigheid. De andere professionele criteria laat ik maar onbesproken. Ik raad u aan het interview in AD te lezen.

Ook wat betreft de professionaliteit zou u misschien willen zeggen dat er toch een kans is dat de kandidaat zich verder heeft ontwikkeld. Dat nu weten wij niet – het interview in AD geeft daar althans geen blijk van – en wij vinden dat wij geen risico moeten nemen. Daarvoor is de TU te kwetsbaar, evenals trouwens het blad Delta.

Het cvb steunt de VSSD. Het heeft ons dan ook teleurgesteld dat u zich middels een open brief tot ons wendt en dat u daarin het vermoeden uitspreekt dat er naar censuur wordt gestreefd en dat u beweert dat ‘een kritische geest door het cvb wordt afgewezen’. Wij geloven dat u wel beter weet. Wij dachten bovendien dat de verstandhouding zo goed was dat u de zaak rechtstreeks met ons had kunnen bespreken.

Namens het college van bestuur, dr. N. de Voogd, voorzitter

De commotie rond de afgewezen hoofdredacteur van Delta is niet terecht, zo reageert collegevoorzitter dr. N. de Voogd op de brief van de VSSD.

Delta is een onafhankelijk universiteitsblad. Het wordt bekostigd door de universiteit en dat brengt met zich mee dat het universiteitsbestuur als de verantwoordelijke uitgever moet worden beschouwd. Het college van bestuur benoemt de hoofdredacteur op voordracht van de redactieraad. De wervings- en selectieprocedure is – en dat geldt voor alle vacatures – vertrouwelijk. Het cvb ontvangt een vertrouwelijke voordracht, het cvb beraadt zich en reageert vertrouwelijk. Elke serieuze werkgever handelt op deze wijze om de belangen van sollicitanten te beschermen.

In dit geval – de benoeming van een hoofdredacteur – stond het vertrouwelijke besluit van het cvb, voorzien van een volkomen onjuiste interpretatie, binnen enkele dagen in vrijwel alle Nederlandse dagbladen. Dat heeft het cvb verbaasd.

Het cvb is verantwoordelijk voor de benoeming. Dat betekent, bijvoorbeeld, dat het zich nimmer kan verschuilen achter het feit dat een commissie de voordracht heeft gedaan. De voordracht is dan ook niet bindend. In feite geldt dat voor elke aanstelling bij onze universiteit. In dit geval heeft het cvb zijn verantwoordelijkheid genomen, het heeft de voordracht afgewezen. In uw brief speculeert u dat het gaat om het verleden van de kandidaat als VSSD-bestuur (!), als lid van de Communistische Partij Nederland en hoofdredacteur van De Waarheid. Dat het zou gaan om zijn huidige lidmaatschap van GroenLinks.

Laat ik u gerust stellen: de politieke opvattingen van de kandidaat hebben geen enkele rol gespeeld. Het cvb respecteert te allen tijde de politieke opvattingen van sollicitanten, vraagt er niet naar en discussieert er niet over. Het ging uitsluitend om de bekwaamheden en de capaciteiten van de kandidaat als journalist en als hoofdredacteur.
Kritiek

Om dat toe te lichten moet ik even een ’terzijde’ maken. Delta is onafhankelijk en het cvb wil dat zo houden, ondanks de toenemende kritiek op het blad. Delta heeft echter een monopolie op het gebied van de TU-communicatie. Het wordt ruim (en zonder abonnementskosten) verspreid in en buiten de universiteit. De TU heeft geen enkel alternatief medium dat maar enigszins met Delta kan worden vergeleken qua verspreiding. Het cvb vindt dat de onafhankelijkheid van het blad niet los kan worden gezien van die monopoliepositie, noch van het feit dat het het huisorgaan van de TU Delft is. Met andere woorden: het blad is vrij en onafhankelijk maar het geniet die vrijheid in gebondenheid. Het is gebonden aan de universiteit en het kan zich niet tegen haar belangen keren.

Wij zoeken dan ook in een (hoofd-)redacteur onder andere de volgende eigenschappen: objectiviteit, onpartijdigheid, zorgvuldigheid (verifiëren van bronnen en feiten, hoor enwederhoor), een goede neus voor nieuws en het vermogen om een juiste en zorgvuldige selectie te maken tussen de vele nieuwsfeiten. Naar onze mening moet de hoofdredacteur er voor zorgen dat in Delta gedebatteerd wordt op academisch niveau over kwesties die van belang zijn voor de academie. Hij moet daarnaast voorkomen dat mensen persoonlijk worden aangevallen en hij moet eigener beweging streven naar evenwicht tussen journalistieke vrijheid en het belang van zijn TU.

Het cvb was van mening dat het dagblad De Waarheid gedurende zijn bestaan niet in de eerste plaats is opgevallen door objectiviteit en onpartijdigheid. Op grond daarvan had het cvb zijn twijfels of de toenmalige hoofdredacteur wel de juiste kandidaat was voor Delta.

Die twijfels werden wat ons betreft bevestigd door een na ons besluit gepubliceerd interview van Willem Pekelder in het Algemeen Dagblad van 21 december 1998. Dat is een verhaal dat onthullend is wat betreft de opvattingen van de kandidaat over journalistiek. Het bevat verschillende voorbeelden die zijn onpartijdigheid en objectiviteit op zijn minst in twijfel trekken.
Kwetsbaar

Het zij herhaald: het gaat ons niet om zijn politieke opvattingen. Sterker nog, wij vinden dat het in theorie niet kan worden uitgesloten dat hij intussen andere opvattingen heeft gekregen. Maar, nogmaals daar gaat het nu niet om. Het gaat er uitsluitend om dat betwijfeld kan worden of hij als journalist voldoende blijk gaf van objectiviteit en onpartijdigheid. De andere professionele criteria laat ik maar onbesproken. Ik raad u aan het interview in AD te lezen.

Ook wat betreft de professionaliteit zou u misschien willen zeggen dat er toch een kans is dat de kandidaat zich verder heeft ontwikkeld. Dat nu weten wij niet – het interview in AD geeft daar althans geen blijk van – en wij vinden dat wij geen risico moeten nemen. Daarvoor is de TU te kwetsbaar, evenals trouwens het blad Delta.

Het cvb steunt de VSSD. Het heeft ons dan ook teleurgesteld dat u zich middels een open brief tot ons wendt en dat u daarin het vermoeden uitspreekt dat er naar censuur wordt gestreefd en dat u beweert dat ‘een kritische geest door het cvb wordt afgewezen’. Wij geloven dat u wel beter weet. Wij dachten bovendien dat de verstandhouding zo goed was dat u de zaak rechtstreeks met ons had kunnen bespreken.

Namens het college van bestuur, dr. N. de Voogd, voorzitter

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.