Opinie

Helden

Vorige week maakte natuurkundige Walter Lewin furore in Nederland. Hij kwam terug naar zijn alma mater Delft om een lezing te geven en was een trending topic op twitter dankzij zijn optreden bij De Wereld Draait Door.

/p>


Lewin is een van mijn helden. Zijn lezingen over natuurkunde zijn op internet honderdduizenden keren bekeken. Met spectaculaire experimenten en een zeer expressieve vertelstijl maakt de inmiddels 75-jarige MIT-hoogleraar mechanica ontzettend spannend.


Het eerste dat opvalt bij het bekijken van zijn lezingen is dat Walter Lewin een enorme showman is. Soms vertelt hij een lang verhaal, leidt tussendoor wat formules af op het bord, sjouwt met allerlei attributen om vervolgens te concluderen dat zijn oorspronkelijke idee niet klopt. Waarna hij vrolijk doorgaat met iets heel anders. En niemand in de zaal die merkt dat de clou eigenlijk ontbreekt.


Het tweede dat opvalt, is hoe perfect Lewins demonstraties in elkaar zitten. Hij demonstreert de wet van behoud van energie door midden in de zaal een zware bal aan een touw te hangen en door met die slinger tegen zijn kin getrokken tegen de muur te gaan staan. “Ik vertrouw de wet van behoud van energie voor honderd procent” zegt hij. Dan bouwt hij de spanning nog iets op: “Als ik de bal per ongeluk enige snelheid meegeef, dan is dit mijn laatste lezing. Ik kon vannacht bijna niet slapen.” En hij laat de bal los, die even later met een noodgang op hem afkomt. Met zijn ogen dicht staat Lewin stijf tegen de muur terwijl de zaal zijn adem inhoudt. En natuurlijk komt de bal keurig tot vlak voor zijn kin, om daarna weer terug te zwaaien. Lewin laat zijn experimenten heel spontaan overkomen, maar hij bereidt ze minutieus voor, hij bouwt ruim van tevoren op en doet altijd een droge doorloop voor hij iets met een publiek doet.


De maandag voor zijn Delftse college zat Lewin dus bij De Wereld Draait Door. Naast hem zat Diederik Jekel, een jonge natuurkundige die Lewins baldemonstratie zou doen. Lewin wilde dat zelf niet doen in de studio, daar kon hij alles immers niet precies voorbereiden. Bovendien was er geen muur om tegen te staan en is het hondsmoeilijk om dit experiment te doen terwijl je losstaat. Je kunt je ogen niet dichtdoen, omdat je dan per ongeluk een beetje naar voren zou kunnen bewegen. En met je ogen open is het vrijwel onmogelijk om níet reflexmatig terug te deinzen als er een grote bal knetterhard naar je hoofd zwaait. En het ging ook mis bij Diederik Jekel, hij trok zijn hoofd een klein beetje naar achteren. Walter Lewin gaf hem een oorwassing en schold hem uit voor schijtzak. In de studio moest iedereen heel hard lachen, maar ik knapte volledig af op Lewin. Wat een nare, oncollegiale man.


Ik heb hiervan twee dingen geleerd. Je moet demonstraties inderdaad alleen doen als je ze perfect kunt voorbereiden. En het is beter om van je helden niet te veel te weten.  

Eind volgend jaar willen beide partners een gezamenlijk masterplan presenteren voor deze Technologische Innovatie Campus Delft (TIC Delft). Het gebied waar TIC Delft moet komen, omvat heel Delft Zuid-Oost. Het gaat dan om de TU-wijk, Technopolis en de Schieoevers. Ook het terrein van DSM wordt genoemd als onderdeel van de campus. TIC Delft wordt gezien als onderdeel van kennisregio Leiden – Delft – Rotterdam.

Profiteren
Onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemingen moeten er nauw gaan samenwerken. Ze kunnen dan profiteren van elkaars kennis. In die situatie zouden bedrijven en instellingen van buiten zich graag moeten willen vestigen op de TIC Delft.

Kenniseconomie
De gemeente en de TU Delft verwachten dat in Delft ontwikkelde kennis door de opzet van deze megacampus wordt omgezet ‘in nieuwe innovatieve producten, processen en diensten’. Op deze wijze willen de TU Delft en de gemeente de kenniseconomie in de zuidelijke Randstad stimuleren, het aantal kennisinstellingen laten groeien en de werkgelegenheid vergroten.

Projecten
Om dat allemaal te bereiken, is voorzien in een programma van projecten. Gedacht wordt aan projecten als geavanceerde laboratoria, een mbo-vakopleiding, een bedrijfsverzamelgebouwvoor ‘doorgroeiers’, een protonenkliniek, een facilitair centrum voor kennisbedrijven, woningen voor woningen en expats en een internationale school. Daarnaast wordt ingezet in beter openbaar vervoer in de regio en betere aansluiting van de A13 en de Kruithuisweg op de TIC Delft.

Kennispartners
De TU Delft en de gemeente willen TIC Delft niet alleen ontwikkelen. Ze zeggen het voortouw te nemen, maar tegelijk andere kennispartners in Delft en de regio uit te dagen mee te denken. Het volgend jaar te presenteren masterplan wordt door de initiatiefnemers gebruikt om findsen te werven bij onder meer het rijk en de Europese Unie.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.