Onderwijs

,,Goh, doet de TU dit ook?

Wilt u als TU-medewerker anderen laten kennismaken met het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft? Dat kunt u vijf verschillende films en een bijbehorend boekje over dit onderwerp aanvragen bij C&MG.

/strong>

Jon van Langeveld, coördinator van de stafeenheid Marketing en Communicatie van het college van bestuur, is blij met de vijf films en het bijbehorende boekje die onlangs gereed kwamen. ,,Het vervaardigen van een promotiefilm over het wetenschappelijke onderzoek van de TU was een lastige opdracht. Daarom ben ik erg blij dat wij erin geslaagd zijn om een goed product te vervaardigen.”

Volgens Van Langeveld moest bij het maken van de films een oplossing gevonden worden voor twee beperkingen. ,,Voorwaarde bij een promotiefilm is dat deze niet langer duurt dan 10 tot 15 minuten, anders verslapt de aandacht van het publiek. Dit betekent dat in korte tijd zowel aandacht besteed moet worden aan de TU in het algemeen als aan het enorme scala van onderzoek. Bovendien wilden wij in deze films ook het internationale karakter van de TU Delft tot uiting laten komen. Een andere voorwaarde bij een promotiefilm is dat de beelden aanspreken. Het lastige van wetenschappelijk onderzoek is echter dat het niet altijd eenvoudig en goed is te visualiseren.”

Voor de eerste beperking werd een oplossing gevonden door wetenschapsjournalist Lizet Kruyff. Zij stelde voor als uitgangspunt vijf thema’s te nemen en wel: water, vuur, aarde, lucht en de mens. Van Langeveld: ,,Dat was het ei van Columbus. Het wetenschappelijk onderzoek bleek inderdaad % met steun van de Maarten van der Sanden, wetenschapsvoorlichter van de TU -in deze categorieën ingedeeld te kunnen worden. Natuurlijk houdt de indeling ook een beperking in. Bij het zien van één film maak je slechts kennis met een deel van het wetenschappelijke onderzoek van de TU. De ervaring leert echter dat bijvoorbeeld onderzoekers op het gebied van chemische technologie minder interesse hebben in civiele bouwwerken en andersom. Het is daarom minder zinvol hen uitgebreid te tonen wat wij op dat wetenschappelijke terrein presteren.”

Visualisatie

Wie de video ‘Water’ bekijkt, merkt dat voor het tweede probleem % de visualisatie van wetenschap % ook een oplossing is gevonden. In een vlot tempo wordt in duidelijke beelden het onderzoek op het gebied van dijken, de ruimte voor water en de juiste havenaanleg getoond evenals de zoektocht naar de perfecte scheepsromp en de ontwikkeling van satellietnavigatie. ,,Deze onderwerpen waren niet de moeilijkste om te visualiseren. Over het in beeld brengen van clean-diesel % waar het proces zich afspeelt in gesloten vaten %hebben we veel langer moeten nadenken. Gelukkig bood in veel gevallen simulatietechnieken uitkomst. Bovendien hadden wij een professioneel bedrijf in de arm genomen % Storm Scott Creative Media % dat veel oplossingen aandroeg. Zij hadden al diverse promotiefilms voor Philips gemaakt en waren gewend om technische onderwerpen naar beeld te vertalen.”

Naast de films is er ook een bijbehorend boekje gemaakt. ,,Video is en blijft natuurlijk een vluchtig medium. Een boekje is dat niet. Dat kun je meegeven aan belangstellenden en ze kunnen daarin nog eens nalezen wat ze gezien hebben. In dit boekje zijn wel alle vijf de thema’s opgenomen zodat wij het ook als stand-alone promotiemateriaal kunnen gebruiken.”

Studievoorlichting

De films zullen onder politieke en zakelijk relaties van de TU worden verspreid. ,,De bedoeling is dat ze bij hen de opmerking ‘Goh, doet de TU dit ook ‘ ontlokken. Lukt dat, dan beschouw ik deze films als geslaagd.”

Op dit moment zijn er nog alleen Engelse versies van de films in omloop maar de bedoeling is dat er op korte termijn een aantal een Nederlandse ondertiteling krijgt. ,,Wij willen ze ook kunnen gebruiken voor studievoorlichting. Hierbij is het belangrijk om de drempel laag te houden en dat doe je niet als je alleen een Engelse versie aanbiedt.”

Wilt u als TU-medewerker anderen laten kennismaken met het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft? Dat kunt u vijf verschillende films en een bijbehorend boekje over dit onderwerp aanvragen bij C&MG.

Jon van Langeveld, coördinator van de stafeenheid Marketing en Communicatie van het college van bestuur, is blij met de vijf films en het bijbehorende boekje die onlangs gereed kwamen. ,,Het vervaardigen van een promotiefilm over het wetenschappelijke onderzoek van de TU was een lastige opdracht. Daarom ben ik erg blij dat wij erin geslaagd zijn om een goed product te vervaardigen.”

Volgens Van Langeveld moest bij het maken van de films een oplossing gevonden worden voor twee beperkingen. ,,Voorwaarde bij een promotiefilm is dat deze niet langer duurt dan 10 tot 15 minuten, anders verslapt de aandacht van het publiek. Dit betekent dat in korte tijd zowel aandacht besteed moet worden aan de TU in het algemeen als aan het enorme scala van onderzoek. Bovendien wilden wij in deze films ook het internationale karakter van de TU Delft tot uiting laten komen. Een andere voorwaarde bij een promotiefilm is dat de beelden aanspreken. Het lastige van wetenschappelijk onderzoek is echter dat het niet altijd eenvoudig en goed is te visualiseren.”

Voor de eerste beperking werd een oplossing gevonden door wetenschapsjournalist Lizet Kruyff. Zij stelde voor als uitgangspunt vijf thema’s te nemen en wel: water, vuur, aarde, lucht en de mens. Van Langeveld: ,,Dat was het ei van Columbus. Het wetenschappelijk onderzoek bleek inderdaad % met steun van de Maarten van der Sanden, wetenschapsvoorlichter van de TU -in deze categorieën ingedeeld te kunnen worden. Natuurlijk houdt de indeling ook een beperking in. Bij het zien van één film maak je slechts kennis met een deel van het wetenschappelijke onderzoek van de TU. De ervaring leert echter dat bijvoorbeeld onderzoekers op het gebied van chemische technologie minder interesse hebben in civiele bouwwerken en andersom. Het is daarom minder zinvol hen uitgebreid te tonen wat wij op dat wetenschappelijke terrein presteren.”

Visualisatie

Wie de video ‘Water’ bekijkt, merkt dat voor het tweede probleem % de visualisatie van wetenschap % ook een oplossing is gevonden. In een vlot tempo wordt in duidelijke beelden het onderzoek op het gebied van dijken, de ruimte voor water en de juiste havenaanleg getoond evenals de zoektocht naar de perfecte scheepsromp en de ontwikkeling van satellietnavigatie. ,,Deze onderwerpen waren niet de moeilijkste om te visualiseren. Over het in beeld brengen van clean-diesel % waar het proces zich afspeelt in gesloten vaten %hebben we veel langer moeten nadenken. Gelukkig bood in veel gevallen simulatietechnieken uitkomst. Bovendien hadden wij een professioneel bedrijf in de arm genomen % Storm Scott Creative Media % dat veel oplossingen aandroeg. Zij hadden al diverse promotiefilms voor Philips gemaakt en waren gewend om technische onderwerpen naar beeld te vertalen.”

Naast de films is er ook een bijbehorend boekje gemaakt. ,,Video is en blijft natuurlijk een vluchtig medium. Een boekje is dat niet. Dat kun je meegeven aan belangstellenden en ze kunnen daarin nog eens nalezen wat ze gezien hebben. In dit boekje zijn wel alle vijf de thema’s opgenomen zodat wij het ook als stand-alone promotiemateriaal kunnen gebruiken.”

Studievoorlichting

De films zullen onder politieke en zakelijk relaties van de TU worden verspreid. ,,De bedoeling is dat ze bij hen de opmerking ‘Goh, doet de TU dit ook ‘ ontlokken. Lukt dat, dan beschouw ik deze films als geslaagd.”

Op dit moment zijn er nog alleen Engelse versies van de films in omloop maar de bedoeling is dat er op korte termijn een aantal een Nederlandse ondertiteling krijgt. ,,Wij willen ze ook kunnen gebruiken voor studievoorlichting. Hierbij is het belangrijk om de drempel laag te houden en dat doe je niet als je alleen een Engelse versie aanbiedt.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.