Opinie

Geld, seks en file

Wie van boeken met leuke maar nutteloze weetjes houdt, leest het boek van Faqt-hoofdredacteur Philip Dröge.
Op de versiertoer? Dan kun je het beste eerst flink pinnen en eindeloos de briefjes tellen.

Onderzoek van de Sun-Yat Sen universiteit in Guangzhou heeft namelijk laten zien dat je daardoor lekkerder in je vel zit. Proefpersonen die hun vingers in een bakje heet water staken, voelden minder pijn wanneer ze zojuist geld door hun handen hadden laten gaan dan wanneer ze blanco papiertjes moesten tellen.
Als je veel eigen geld wilt hebben, kun je het best een goede opleiding volgen, tenzij je een enorm talentvol voetballer of golfer bent. Het is ook beter om Charlotte te heten dan Chantal, want leraren geven meisjes met een highbrow naam voor hetzelfde werk gemiddeld betere cijfers dan meisjes met een volkse naam.

Een stortvloed van dit soort weetjes biedt ‘Meer geld, vaker seks en nooit meer in de file’ van Philip Dröge, hoofdredacteur van wetenschapssite Faqt.nl. De onderwerpen zijn losjes per thema gegroepeerd, dat maakt het boek uitstekend geschikt om wat in te browsen.
Goed om te weten: vrouwen vinden mannen in een dure auto aantrekkelijker dan die in een oud barrel. Omgekeerd werkt het niet: mannen letten alleen op het uiterlijk van de vrouw, niet op de auto.

Dröges boek zal de competitie moeten aangaan met vele andere weetjesboeken. Om die reden heeft hij ‘seks’ in de titel gezet, geeft hij volmondig toe, want dat trekt gegarandeerd de aandacht. Het zal ongetwijfeld werken, maar bij mannen heeft de associatie met seks ook tot gevolg dat ze hun hoofd er niet meer bij kunnen houden. Gelukkig zijn de weetjes in het boek zo nutteloos dat het niet erg is als je ze meteen weer vergeet.

Philip Dröge, ‘Meer geld, vaker seks en nooit meer in de file’, Paradigma, pp. 173, 12,50 euro.

Minister Maria van der Hoeven (EZ) heeft een speciale werkgroep ingesteld die de ontwikkeling van intelligente elektriciteits- en gasnetten moet bevorderen. Voorzitter daarvan is prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof (TBM).

In de werkgroep Intelligente netten zitten regionale en landelijke netbeheerders en vertegenwoordigers van diverse onderzoeksinstituten. Zij hebben opdracht gekregen vóór 1 mei 2010 aan Van der Hoeven te melden hoe in Nederland intelligente netten zijn te realiseren.

Intelligente netten zijn nodig om de toenemende complexiteit van de energievoorziening in goede banen te leiden. In de huidige situatie is er vooral sprake van eenrichtingsverkeer op de netten: van stroomcentrale of gasput naar de eindverbruiker. In de toekomst wordt tweerichtingsverkeer steeds gewoner, onder meer door de opkomst van decentrale energieopwekking, zoals wind- en zonne-energie, warmtekrachtkoppeling en biogas. Ook de ontwikkeling van elektrische auto’s, die overal in het land oplaadpunten nodig hebben, stelt nieuwe eisen aan de netten.

De werkgroep moet een actieplan maken om de diverse duurzame technologieën van de toekomst in te passen in het elektriciteits- en gasnet. Verwacht wordt dat intelligente netten tussen 2015 en 2020 grootschalig zullen worden ingevoerd.

“In feite moeten we een investeringsplan maken voor de ontwikkeling van intelligente netten”, stelt Ten Heuvelhof op de site van TBM. Een van de uitdagingen is volgens hem om uit te zoeken welke duurzame opties op dit moment wel, en welke geen prioriteit krijgen. “Het is best mogelijk dat sommige duurzame toepassingen even moeten worden uitgesteld, omdat ze op dit moment niet of moeilijk inpasbaar zijn in de netten.”

De werkgroep krijgt ook een belangrijke rol bij de begeleiding van een ‘proeftuinfase’, waarin met diverse technologieën en hun impact op de netten kan worden geëxperimenteerd. Volgens Ten Heuvelhof overweegt het ministerie van EZ hiervoor een bedrag van ‘enkele miljoenen’ uit te trekken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.