Onderwijs

Geen inspraak op beoordelingssysteem voor bonden

Het college heeft juridisch juist gehandeld door het nieuwe beoordelingssysteem voor medewerkers te bespreken met de ondernemingsraad (or) en niet met de vakbonden.

Zo luidt de officiële uitspraak van de geschillencommissie van de Vsnu, de belangenvereniging van alle universiteiten. ,,De uitspraak schept in ieder geval duidelijkheid over wanneer een zaak met de ondernemingsraad afgekaart moet worden en wanneer met ons”, reageert ir. Pieter van der Kloet, voorzitter van het VLO (de vakbonden).

Het hoofd juridische zaken van de TU mr. Hans Krul: ,,We zijn blij dat we gewonnen hebben. Maar het is jammer dat deze uitspraak zodanig is dat het geen precedent schept voor vergelijkbare kwesties in de toekomst. De uitspraak biedt niet de structurele duidelijkheid die nodig is.”

Het VLO en de or zijn het niet altijd eens wie medezeggenschap heeft op een bepaald onderwerp. Het VLO wilde graag gekend worden in het nieuwe beoordelingssysteem (de resultaat- en ontwikkelingscyclus). Maar dit regelde het college met de raad. Omgekeerd eist de or inspraak in de nieuwe verlofregeling. Beide geschillen zijn voorgelegd aan de Vsnu.

Omdat er niets over beoordelingssystemen in de CAO staat is de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) van toepassing, stelt de geschillencommissie. Daarin staat dat een nieuwe regeling het terrein is van de or; maar gaat het om rechtspositionele zaken dan heeft het VLO instemmingrecht. De regeling die het college trof met de or over de R&O-cyclus is dus rechtsgeldig.

Van der Kloet: ,,We kunnen in hoger beroep, maar we gaan in ieder geval met de landelijke bonden overleggen of we moeten streven naar opname van beoordelingssystematiek in de CAO. Dan hebben we namelijk in de toekomst wel inspraak.”

Een uitspraak over de vakantieregeling is er nog niet. Van der Kloet kan zich voorstellen dat de commissie stelt dat het college ook hier voor de juiste gesprekspartner heeft gekozen (in dit geval het VLO). Het gaat immers om rechten voor individuele medewerkers. ,,Maar of de commissie daar de nadruk op legt, is natuurlijk nog maar de vraag. Wat dat betreft is het goed dat er nu wat jurisprudentie komt.”

Zo luidt de officiële uitspraak van de geschillencommissie van de Vsnu, de belangenvereniging van alle universiteiten. ,,De uitspraak schept in ieder geval duidelijkheid over wanneer een zaak met de ondernemingsraad afgekaart moet worden en wanneer met ons”, reageert ir. Pieter van der Kloet, voorzitter van het VLO (de vakbonden).

Het hoofd juridische zaken van de TU mr. Hans Krul: ,,We zijn blij dat we gewonnen hebben. Maar het is jammer dat deze uitspraak zodanig is dat het geen precedent schept voor vergelijkbare kwesties in de toekomst. De uitspraak biedt niet de structurele duidelijkheid die nodig is.”

Het VLO en de or zijn het niet altijd eens wie medezeggenschap heeft op een bepaald onderwerp. Het VLO wilde graag gekend worden in het nieuwe beoordelingssysteem (de resultaat- en ontwikkelingscyclus). Maar dit regelde het college met de raad. Omgekeerd eist de or inspraak in de nieuwe verlofregeling. Beide geschillen zijn voorgelegd aan de Vsnu.

Omdat er niets over beoordelingssystemen in de CAO staat is de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) van toepassing, stelt de geschillencommissie. Daarin staat dat een nieuwe regeling het terrein is van de or; maar gaat het om rechtspositionele zaken dan heeft het VLO instemmingrecht. De regeling die het college trof met de or over de R&O-cyclus is dus rechtsgeldig.

Van der Kloet: ,,We kunnen in hoger beroep, maar we gaan in ieder geval met de landelijke bonden overleggen of we moeten streven naar opname van beoordelingssystematiek in de CAO. Dan hebben we namelijk in de toekomst wel inspraak.”

Een uitspraak over de vakantieregeling is er nog niet. Van der Kloet kan zich voorstellen dat de commissie stelt dat het college ook hier voor de juiste gesprekspartner heeft gekozen (in dit geval het VLO). Het gaat immers om rechten voor individuele medewerkers. ,,Maar of de commissie daar de nadruk op legt, is natuurlijk nog maar de vraag. Wat dat betreft is het goed dat er nu wat jurisprudentie komt.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.