Onderwijs

Faculteiten dingen af op bezuinigingen

Het college doet nogal wat water bij de wijn bij de bespreking van de veranderplannen van de faculteiten. Bij de onderhandelingen over de MOD-bezuinigingen willen de meeste faculteiten fors afdingen.

Op grond van de huidige veranderplannen worden er in de komende jaren geen 105, maar slechts 41 plaatsen bezuinigd onder het ondersteunend en beheerspersoneel op de faculteiten.

Er zijn inmiddels twee veranderplannen goedgekeurd door het college. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen verdwijnen tot het jaar 2001 vijftien arbeidsplaatsen in de ondersteunende sfeer. Dat is beduidend minder dan de 33 die het college wilde. Volgens projectleider Monster bestond er een verschil in interpretatie van de cijfers, en blijkt 15 fte een ‘reëel benodigde’ bezuiniging.

Ook het veranderplan van Techniek, Bestuur en Management is goedgekeurd. Volgens de nieuwe decaan Idenburg was de voorgestelde bezuiniging van 26 plaatsen ‘niet conform de werkelijkheid’. ,,De planning is dat TBM gaat groeien”, werpt hij tegen. In de periode tot de nieuwbouw (2000) ziet hij slechts ‘een enkele’ fte verdwijnen.

Bij het onderzoeksinstituut OTB zijn gisteren twee nieuwe medewerkers aangesteld. Directeur Priemus constateert dat het college ‘nog geen veldwachter geposteerd’ heeft, en niet aandringt als de voorgestelde bezuiniging van twaalf plaatsen niet gehaald wordt.

Ook bij Bouwkunde verwacht men geen van de elf genoemde plaatsen weg te bezuinigen. Het hoofd materiële zaken, De Steenwinkel, zegt signalen te hebben ontvangen dat het college zich daarin kan vinden. ,,Van verdere bezuinigingen kan geen sprake zijn, dat hebben we al gedaan”, aldus De Steenwinkel gisteren.

Faculteiten die wel aan de bezuinigingsnorm denken te kunnen voldoen zijn Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) en Technische Natuurwetenschappen (TNW). Volgens Dirken van OCP schommelt zijn faculteit al rond de norm van zeventig man ondersteunend personeel en hoeft er dus bijna niet bezuinigd te worden. Hij zegt wel in ‘spannende afwachting’ te zijn van de reactie van het college. Die telde vorige maand nog tien arbeidsplaatsen teveel bij OCP. Directeur Algemene Zaken bij TNW, Van Deursen, verwacht pas rond de verhuizing in 2002 te voldoen aan de norm van het college (tien plaatsen minder dan nu), maar spreekt eveneens van ‘verschillen in interpretatie’.

Bij de onderhandelingen over de MOD-bezuinigingen willen de meeste faculteiten fors afdingen. Op grond van de huidige veranderplannen worden er in de komende jaren geen 105, maar slechts 41 plaatsen bezuinigd onder het ondersteunend en beheerspersoneel op de faculteiten.

Er zijn inmiddels twee veranderplannen goedgekeurd door het college. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen verdwijnen tot het jaar 2001 vijftien arbeidsplaatsen in de ondersteunende sfeer. Dat is beduidend minder dan de 33 die het college wilde. Volgens projectleider Monster bestond er een verschil in interpretatie van de cijfers, en blijkt 15 fte een ‘reëel benodigde’ bezuiniging.

Ook het veranderplan van Techniek, Bestuur en Management is goedgekeurd. Volgens de nieuwe decaan Idenburg was de voorgestelde bezuiniging van 26 plaatsen ‘niet conform de werkelijkheid’. ,,De planning is dat TBM gaat groeien”, werpt hij tegen. In de periode tot de nieuwbouw (2000) ziet hij slechts ‘een enkele’ fte verdwijnen.

Bij het onderzoeksinstituut OTB zijn gisteren twee nieuwe medewerkers aangesteld. Directeur Priemus constateert dat het college ‘nog geen veldwachter geposteerd’ heeft, en niet aandringt als de voorgestelde bezuiniging van twaalf plaatsen niet gehaald wordt.

Ook bij Bouwkunde verwacht men geen van de elf genoemde plaatsen weg te bezuinigen. Het hoofd materiële zaken, De Steenwinkel, zegt signalen te hebben ontvangen dat het college zich daarin kan vinden. ,,Van verdere bezuinigingen kan geen sprake zijn, dat hebben we al gedaan”, aldus De Steenwinkel gisteren.

Faculteiten die wel aan de bezuinigingsnorm denken te kunnen voldoen zijn Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) en Technische Natuurwetenschappen (TNW). Volgens Dirken van OCP schommelt zijn faculteit al rond de norm van zeventig man ondersteunend personeel en hoeft er dus bijna niet bezuinigd te worden. Hij zegt wel in ‘spannende afwachting’ te zijn van de reactie van het college. Die telde vorige maand nog tien arbeidsplaatsen teveel bij OCP. Directeur Algemene Zaken bij TNW, Van Deursen, verwacht pas rond de verhuizing in 2002 te voldoen aan de norm van het college (tien plaatsen minder dan nu), maar spreekt eveneens van ‘verschillen in interpretatie’.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.