Opinie

Enquêtes

Uit het eerder dit jaar gehouden Nipo-onderzoek blijkt dat studenten van de TU Delft vooral kritiek hebben op het onderwijs, de organisatie en de communicatie van de TU (Delta 21).

Bij de geënquêteerden moeten vooral de docenten het ontgelden. Hen wordt verweten dat zij de studenten niet genoeg inspireren en dat hun hoorcollege ‘niet actuel’ zijn. Hun didactische kwaliteiten worden bestempeld als ‘slecht’.

In een reactie hierop meent Hans Ariëns (Delta 23) dat de TU-docent geen een ‘schietschijf’ mag worden. Hij besluit zijn opiniestuk met de vraag of het niet tijd wordt voor een Nipo-enquête onder TU-docenten over hun ervaringen met studenten. Maar wie is daarin geïnteresseerd?

Maat der dingen

Wie wil weten hoe de groenteman denkt over zijn klanten, terwijl zijn koopwaar ligt weg te rotten en zijn zaak een bouwval is? Wat hier van belang is, is hoe de groenteman denkt zijn producten en winkel te gaan verbeteren. Oftewel hoe TU-docenten denken hun colleges interessanter te maken en hoe ze slagingspercentages op gaan krikken. Dáár zou de TU het Nipo op los moeten laten.

Ieder jaar blijkt uit Elsevier-enquêtes dat de TU Delft slecht scoort op het gebied van onderwijs en communicatie. Dat heeft eigen Nipo-onderzoek nu (voor hoeveel geld?) nog eens bevestigd. En al jarenlang verandert er niets aan die slechte waardering. Daarom hoeft Ariëns ook niet bang te zijn dat de mening van studenten tot de ‘maat der dingen’ wordt gemaakt, zoals hij in datzelfde artikel stelt. Met de enquêteresultaten zal zoals gewoonlijk weer weinig worden gedaan.

Uit het eerder dit jaar gehouden Nipo-onderzoek blijkt dat studenten van de TU Delft vooral kritiek hebben op het onderwijs, de organisatie en de communicatie van de TU (Delta 21). Bij de geënquêteerden moeten vooral de docenten het ontgelden. Hen wordt verweten dat zij de studenten niet genoeg inspireren en dat hun hoorcollege ‘niet actuel’ zijn. Hun didactische kwaliteiten worden bestempeld als ‘slecht’.

In een reactie hierop meent Hans Ariëns (Delta 23) dat de TU-docent geen een ‘schietschijf’ mag worden. Hij besluit zijn opiniestuk met de vraag of het niet tijd wordt voor een Nipo-enquête onder TU-docenten over hun ervaringen met studenten. Maar wie is daarin geïnteresseerd?

Maat der dingen

Wie wil weten hoe de groenteman denkt over zijn klanten, terwijl zijn koopwaar ligt weg te rotten en zijn zaak een bouwval is? Wat hier van belang is, is hoe de groenteman denkt zijn producten en winkel te gaan verbeteren. Oftewel hoe TU-docenten denken hun colleges interessanter te maken en hoe ze slagingspercentages op gaan krikken. Dáár zou de TU het Nipo op los moeten laten.

Ieder jaar blijkt uit Elsevier-enquêtes dat de TU Delft slecht scoort op het gebied van onderwijs en communicatie. Dat heeft eigen Nipo-onderzoek nu (voor hoeveel geld?) nog eens bevestigd. En al jarenlang verandert er niets aan die slechte waardering. Daarom hoeft Ariëns ook niet bang te zijn dat de mening van studenten tot de ‘maat der dingen’ wordt gemaakt, zoals hij in datzelfde artikel stelt. Met de enquêteresultaten zal zoals gewoonlijk weer weinig worden gedaan.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.