Onderwijs

‘Eén op vijf zakt bij nieuwe exameneisen’

Als de strengere eindexameneisen die op stapel staan dit jaar al waren ingevoerd, had bijna een kwart van de havo-scholieren en één op de vijf vwo’ers zijn diploma niet gehaald.


Vanaf dit schooljaar moeten havo- en vwo-leerlingen gemiddeld een voldoende halen voor de centraal schriftelijke examens. Vanaf schooljaar 2012-2013 mogen ze bovendien voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende – en niet lager dan een vijf – op hun eindlijst hebben.De vereniging van schoolbesturen, de VO-raad, berekende dat met de strengste diploma-eisen het aantal gezakte scholieren in 2013 bijna zou verdubbelen. Dit voorjaar zakte één op de zeven havo-scholieren (7200) en één op de negen vwo’ers (4100).


Waren de scholieren beoordeeld volgens de nieuwe normen, dan hadden 12.200 havo-leerlingen en 7400 vwo-scholieren de eindstreep niet gehaald.Onderwijsminister Van Bijsterveldt werkte de plannen voor strengere diploma-eisen uit in haar tijd als staatssecretaris. De VO-raad is voorstander van de maatregelen, maar stelt wel dat voor een grote groep de lat te snel te hoog komt te liggen.


Hoeveel meer scholieren de komende twee jaar daadwerkelijk zullen zakken is de vraag. Sommigen zullen simpelweg harder gaan werken, is de verwachting.

Zhengzong Sun en collega’s schrijven in een brief aan Nature hoe ze een dunne kunststof film (0,1 micrometer polymethylmethacrylaat of PMMA) over een stukje silicium hebben gelegd. Het geheel ging daarna de oven in bij 800 graden Celsius terwijl er waterstofgas en argon overheen gevoerd werden.

Wat er dan op de chip bleef liggen was een enkel laagje koolstofatomen, grafeen dus, met hier en daar een dubbel stukje en een enkel kristaldefect. Dat bleek uit analyse van laseropnamen van het materiaal (met Raman spectroscopie).

Het voordeel van deze methode is dat de temperatuur relatief beperkt blijft tot 800 tot 1.000 graden. Bij de alternatieve methode van het opdampen (chemical vapour deposition of CVD) ligt die temperatuur hoger.

Op deze manier is behalve puur grafeen ook gedoteerd materiaal te maken, stellen de onderzoekers. Dat is van belang voor het gebruik van grafeen als halfgeleider.

Zhengzong Sun, Zheng Yan, James M. Tour et. al, Growth of grapheme from solid carbon sources, Nature 486, published online 10 November 2010.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.