Onderwijs

Delft TopTech duikt nieuwe onderwijsmarkt in

Op korte termijn start Delft TopTech BV. Met dit instituut gaat de TU Delft zich serieus profileren op de onderwijsmarkt van levenslang leren.

,,Wij leven in een kennismaatschappij en het kenmerk van kennis is dat deze snel veroudert,” aldus prof. Peter Idenburg. Samen met drs. Jaap Ten Hoope gaat hij leiding geven aan Delft TopTech BV. Idenburg als dean en wetenschappelijk directeur, terwijl Ten Hoope de zakelijke leiding voor zijn rekening neemt. ,,Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook consequenties voor de TU. De kennis van pas afgestudeerde ingenieurs is binnen vijf jaar verouderd. De maatschappij verlangt dat wij levenslang leren. De TU wil daarom geïnteresseerden de gelegenheid bieden om hun kennis regelmatig op een hoog niveau up-to-date te brengen. Het college van bestuur heeft zelfs bepaald dat deze executive education voortaan een van de kerntaken van de TU is. En Delft TopTech gaat dit traject voor haar rekening nemen.”

Maatwerk

Het is niet zo dat de universiteit niets deed op dit terrein. Stichting Top Tech Studies, een samenwerkingsverband van de TU Delft en het Universiteitsfonds Delft, heeft de afgelopen jaren veertien, voor het merendeel goed bezette, post graduate opleidingen verzorgd. Deze worden ondergebracht in Delft TopTech BV, dat een volledige dochter is van de TU. Tegelijkertijd zijn de ambities aanzienlijk verhoogd, aldus Idenburg. ,,De aanduiding post-graduate wordt vervangen door School for Executive Education. Post graduate kan ook AIO-opleidingen betreffen, en we willen voorkomen dat er door de invoering van het bachelor-master stelsel misverstanden ontstaan. Verder is nu slechts een beperkt deel van de docenten afkomstig van de TU en dat moet op den duur 50 procent worden. Daarnaast lopen de huidige opleidingen niet parallel met de faculteiten. Sommige faculteiten hebben er geen, andere juist meerdere. Dat is jammer, want het leidde er toe dat docenten, van faculteiten die geen opleidingen hadden binnen Top Tech Studies, bij instituten buiten de TU zijn gaan doceren.”

Idenburg benadrukt dat alle opleidingen een multidisciplinair karakter krijgen maar dat de nadruk op techniek ligt. ,,Wij willen een brug bouwen tussen management en techniek. Het managementonderdeel blijft echter beperkt, want het is niet de bedoeling dat wij de zoveelste businessschool in Europa worden.”

Een nieuwe ambitie van Delft TopTech is ook het leveren van maatwerk. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in in house education. Bij grote organisatorische veranderingen is het doeltreffender om niet een enkele medewerker, maar grote groepen een extra opleiding te geven. ,,Door de komst van de ICT veranderen organisaties enworden er andere vaardigheden vereist van medewerkers. Onlangs sprak ik de directeur van een groot energiebedrijf. Binnenkort krijgen 3500 van de 4400 medewerkers een andere functie. Om betrokken te worden bij dit soort veranderingsprocessen willen wij % eventueel in samenwerking met derden % ook maatwerkonderwijs gaan ontwikkelen.”

Een ander type maatwerk is e-learning. Het is steeds moeilijker om mensen voor langere tijd op één plaats bijeen te brengen. ,,Vooral in de Verenigde Staten ontstaat langzaam de praktijk om een enkele studiebijeenkomst op locatie te combineren met het verstrekken van opdrachten via internet. Het voordeel is dat zo’n opdracht afgestemd kan worden op de cursist en de problematiek in zijn bedrijf.”

Publiciteit

In zijn businessplan heeft Idenburg 40 mogelijke nieuwe opleidingen geïdentificeerd. ,,Natuurlijk kan ik die niet allemaal op korte termijn realiseren. Als er vijf nieuwe opleidingen per jaar bijkomen is er al sprake van een forse groei.” Wel wil Idenburg veel meer publiciteit gaan maken voor Delft TopTech en de huidige opleidingen. ,,Financieel moet het instituut zichzelf zien te redden. Dat betekent dat wij vooral voldoende cursisten moeten werven. Ik heb berekend dat met 21 cursisten een opleiding winstgevend kan zijn en de ontwikkelingskosten kan terugverdienen. Daarom gaan we eraan werken dat zoveel mogelijk kandidaten de weg naar Delft TopTech weten te vinden.”

,,Wij leven in een kennismaatschappij en het kenmerk van kennis is dat deze snel veroudert,” aldus prof. Peter Idenburg. Samen met drs. Jaap Ten Hoope gaat hij leiding geven aan Delft TopTech BV. Idenburg als dean en wetenschappelijk directeur, terwijl Ten Hoope de zakelijke leiding voor zijn rekening neemt. ,,Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook consequenties voor de TU. De kennis van pas afgestudeerde ingenieurs is binnen vijf jaar verouderd. De maatschappij verlangt dat wij levenslang leren. De TU wil daarom geïnteresseerden de gelegenheid bieden om hun kennis regelmatig op een hoog niveau up-to-date te brengen. Het college van bestuur heeft zelfs bepaald dat deze executive education voortaan een van de kerntaken van de TU is. En Delft TopTech gaat dit traject voor haar rekening nemen.”

Maatwerk

Het is niet zo dat de universiteit niets deed op dit terrein. Stichting Top Tech Studies, een samenwerkingsverband van de TU Delft en het Universiteitsfonds Delft, heeft de afgelopen jaren veertien, voor het merendeel goed bezette, post graduate opleidingen verzorgd. Deze worden ondergebracht in Delft TopTech BV, dat een volledige dochter is van de TU. Tegelijkertijd zijn de ambities aanzienlijk verhoogd, aldus Idenburg. ,,De aanduiding post-graduate wordt vervangen door School for Executive Education. Post graduate kan ook AIO-opleidingen betreffen, en we willen voorkomen dat er door de invoering van het bachelor-master stelsel misverstanden ontstaan. Verder is nu slechts een beperkt deel van de docenten afkomstig van de TU en dat moet op den duur 50 procent worden. Daarnaast lopen de huidige opleidingen niet parallel met de faculteiten. Sommige faculteiten hebben er geen, andere juist meerdere. Dat is jammer, want het leidde er toe dat docenten, van faculteiten die geen opleidingen hadden binnen Top Tech Studies, bij instituten buiten de TU zijn gaan doceren.”

Idenburg benadrukt dat alle opleidingen een multidisciplinair karakter krijgen maar dat de nadruk op techniek ligt. ,,Wij willen een brug bouwen tussen management en techniek. Het managementonderdeel blijft echter beperkt, want het is niet de bedoeling dat wij de zoveelste businessschool in Europa worden.”

Een nieuwe ambitie van Delft TopTech is ook het leveren van maatwerk. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in in house education. Bij grote organisatorische veranderingen is het doeltreffender om niet een enkele medewerker, maar grote groepen een extra opleiding te geven. ,,Door de komst van de ICT veranderen organisaties enworden er andere vaardigheden vereist van medewerkers. Onlangs sprak ik de directeur van een groot energiebedrijf. Binnenkort krijgen 3500 van de 4400 medewerkers een andere functie. Om betrokken te worden bij dit soort veranderingsprocessen willen wij % eventueel in samenwerking met derden % ook maatwerkonderwijs gaan ontwikkelen.”

Een ander type maatwerk is e-learning. Het is steeds moeilijker om mensen voor langere tijd op één plaats bijeen te brengen. ,,Vooral in de Verenigde Staten ontstaat langzaam de praktijk om een enkele studiebijeenkomst op locatie te combineren met het verstrekken van opdrachten via internet. Het voordeel is dat zo’n opdracht afgestemd kan worden op de cursist en de problematiek in zijn bedrijf.”

Publiciteit

In zijn businessplan heeft Idenburg 40 mogelijke nieuwe opleidingen geïdentificeerd. ,,Natuurlijk kan ik die niet allemaal op korte termijn realiseren. Als er vijf nieuwe opleidingen per jaar bijkomen is er al sprake van een forse groei.” Wel wil Idenburg veel meer publiciteit gaan maken voor Delft TopTech en de huidige opleidingen. ,,Financieel moet het instituut zichzelf zien te redden. Dat betekent dat wij vooral voldoende cursisten moeten werven. Ik heb berekend dat met 21 cursisten een opleiding winstgevend kan zijn en de ontwikkelingskosten kan terugverdienen. Daarom gaan we eraan werken dat zoveel mogelijk kandidaten de weg naar Delft TopTech weten te vinden.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.