Campus

De tentamenfabriek

Ik was gewaarschuwd voor mevrouw van Stals rake klappen en dook ineen, maar zij probeerde alleen een nies achter haar hand te verbergen.

Tevergeefs, een fijne sproeiregen waaide in mijn gezicht.

,,Excuus, ik kan het niet helpen. Hier word je vanzelf verkouden. Ik wil niet klagen, maar kijk toch eens.%% Ze wees op de muren. Mossige waterstroompjes liepen langs de wand. ,,Als het lekken toch eens zou kunnen stoppen. Maar dat doet het niet. Kom binnen, jongen. Jij bent Jonas Maarheeze?%%

Mevrouw van Stal sloot de deur achter me en wees op een stoel. Zelf leunde ze tegen een tafel.

,,Ik heb een heel fraai rapport van je gezien.%% Ze plukte een papier met kleurige plaatjes van de tafel. ,,Wist je dat we je werk van afgelopen week bestudeerd hebben? Volgens deze statistiek is de foutmarge in je werk minimaal. Mijn complimenten.%%

,,Dank u wel, mevrouw van Stal.%%

,,Noem me Eugenie.%%

Nee, die naam paste haar niet. Ze was geen ballerina, geen Frans schooljuffertje. Ze was eerder een Sjaan dan een Eugenie, vond ik. Sjaan van Stal.

,,Waarom lach je, Jonas?%%

Ik schudde mijn hoofd. ,,Waarom heb je me bespioneerd, Eugenie?%%

,,Spioneren is een beetje te zwaar uitgedrukt. We wilden gewoon weten welke kwaliteiten je bezit. Begrijp me goed%%, bezwoer ze en leunde voorover, zodat het kettinkje met het zware medaillon onder haar kin bungelde, ,,niet iedere oelewapper krijgt mij als mentrix toegewezen. We hebben hoge verwachtingen van je. Maar daarover later meer. Ik zal je eerst rondleiden over mijn afdeling: de tentamenfabriek.%%

Ik was trots op mijn goede score, maar er knaagde toch iets.

,,Eugenie? Al het werk dat ik afgelopen week gedaan heb; was dat allemaal alleen een test?%%
,,Ja Jonas.%%

,,Ook het uitpuzzelen van het collegerooster?%%

,,Ja Jonas. Prima uitgevoerd: er zat maar één overlap in.%%

,,En die dag aan het kopieerapparaat?%%

,,Je gaapte niet, de hele dag. Concentratievermogen vinden wij belangrijk.%%

,,Al dat werk heb ik voor niets gedaan?%%

,,Niet voor niets. Voor de test. Je hebt er een plaats mee verworven op mijn afdeling. Kijk maar goed rond. Dit hier is de meerkeuzekamer.%%

Ze gooide een deur open. In een klein kamertje zaten vier heren in een klaverjas-opstelling te discussiëren over de juiste katalysator voor fosforreductie, wat dat ook mocht zijn.

,,Hier beproeven we de meerkeuzevragen%%, fluisterde Eugenie. ,,Iedere man verdedigt een antwoord. Het is ontzettend lastig om eenduidige antwoorden te verzinnen, zowel de juiste als onzinnige. Negen op de tien keer kun je een vraag op verschillende manieren interpreteren. Daar krijg je alleen maar gezeur van.%%

De vier mannen waren intussen overeengekomen dat antwoord c het enige juiste was en bogen zich nu over de vraag welkebetonsoort het best geschikt was voor boogvormige dakoverspanningen. Zouden ze werkelijk van alles verstand hebben? Dit was geen baantje voor mij.

Eugenie liep naar een andere deur, zette hem op een kier en gebaarde dat ik heel stil moest zijn. Ik zag rijen en rijen jonge mensen aan tafeltjes zitten en schrijven.

,,Tentamens%%, fluisterde Eugenie. ,,Als alle vragen door de heren op juistheid zijn getoetst, beproeven we ze hier. Het is de enige manier om erachter te komen hoe moeilijk de vragen zijn.%%

Nog net voor ze de deur kon sluiten, liet Eugenie een harde nies door de zaal schallen. ,,Foei%%, zei ze wuft, ,,Dat hoort niet. Concentratie is alles. Kom, we gaan door naar de cijferzaal.%%

,,Wacht even, Eugenie. Wat ik niet snap: dit werk wordt toch door de mensen boven gedaan? Waarom doen jullie alles dubbel?%%

Ze lachte meewarig. ,,Ach, kon je maar eens boven een kijkje nemen, bij die arme zielen. Daar heerst de chaos.%%
Blikskater

Ik was gewaarschuwd voor mevrouw van Stals rake klappen en dook ineen, maar zij probeerde alleen een nies achter haar hand te verbergen. Tevergeefs, een fijne sproeiregen waaide in mijn gezicht.

,,Excuus, ik kan het niet helpen. Hier word je vanzelf verkouden. Ik wil niet klagen, maar kijk toch eens.%% Ze wees op de muren. Mossige waterstroompjes liepen langs de wand. ,,Als het lekken toch eens zou kunnen stoppen. Maar dat doet het niet. Kom binnen, jongen. Jij bent Jonas Maarheeze?%%

Mevrouw van Stal sloot de deur achter me en wees op een stoel. Zelf leunde ze tegen een tafel.

,,Ik heb een heel fraai rapport van je gezien.%% Ze plukte een papier met kleurige plaatjes van de tafel. ,,Wist je dat we je werk van afgelopen week bestudeerd hebben? Volgens deze statistiek is de foutmarge in je werk minimaal. Mijn complimenten.%%

,,Dank u wel, mevrouw van Stal.%%

,,Noem me Eugenie.%%

Nee, die naam paste haar niet. Ze was geen ballerina, geen Frans schooljuffertje. Ze was eerder een Sjaan dan een Eugenie, vond ik. Sjaan van Stal.

,,Waarom lach je, Jonas?%%

Ik schudde mijn hoofd. ,,Waarom heb je me bespioneerd, Eugenie?%%

,,Spioneren is een beetje te zwaar uitgedrukt. We wilden gewoon weten welke kwaliteiten je bezit. Begrijp me goed%%, bezwoer ze en leunde voorover, zodat het kettinkje met het zware medaillon onder haar kin bungelde, ,,niet iedere oelewapper krijgt mij als mentrix toegewezen. We hebben hoge verwachtingen van je. Maar daarover later meer. Ik zal je eerst rondleiden over mijn afdeling: de tentamenfabriek.%%

Ik was trots op mijn goede score, maar er knaagde toch iets.

,,Eugenie? Al het werk dat ik afgelopen week gedaan heb; was dat allemaal alleen een test?%%
,,Ja Jonas.%%

,,Ook het uitpuzzelen van het collegerooster?%%

,,Ja Jonas. Prima uitgevoerd: er zat maar één overlap in.%%

,,En die dag aan het kopieerapparaat?%%

,,Je gaapte niet, de hele dag. Concentratievermogen vinden wij belangrijk.%%

,,Al dat werk heb ik voor niets gedaan?%%

,,Niet voor niets. Voor de test. Je hebt er een plaats mee verworven op mijn afdeling. Kijk maar goed rond. Dit hier is de meerkeuzekamer.%%

Ze gooide een deur open. In een klein kamertje zaten vier heren in een klaverjas-opstelling te discussiëren over de juiste katalysator voor fosforreductie, wat dat ook mocht zijn.

,,Hier beproeven we de meerkeuzevragen%%, fluisterde Eugenie. ,,Iedere man verdedigt een antwoord. Het is ontzettend lastig om eenduidige antwoorden te verzinnen, zowel de juiste als onzinnige. Negen op de tien keer kun je een vraag op verschillende manieren interpreteren. Daar krijg je alleen maar gezeur van.%%

De vier mannen waren intussen overeengekomen dat antwoord c het enige juiste was en bogen zich nu over de vraag welkebetonsoort het best geschikt was voor boogvormige dakoverspanningen. Zouden ze werkelijk van alles verstand hebben? Dit was geen baantje voor mij.

Eugenie liep naar een andere deur, zette hem op een kier en gebaarde dat ik heel stil moest zijn. Ik zag rijen en rijen jonge mensen aan tafeltjes zitten en schrijven.

,,Tentamens%%, fluisterde Eugenie. ,,Als alle vragen door de heren op juistheid zijn getoetst, beproeven we ze hier. Het is de enige manier om erachter te komen hoe moeilijk de vragen zijn.%%

Nog net voor ze de deur kon sluiten, liet Eugenie een harde nies door de zaal schallen. ,,Foei%%, zei ze wuft, ,,Dat hoort niet. Concentratie is alles. Kom, we gaan door naar de cijferzaal.%%

,,Wacht even, Eugenie. Wat ik niet snap: dit werk wordt toch door de mensen boven gedaan? Waarom doen jullie alles dubbel?%%

Ze lachte meewarig. ,,Ach, kon je maar eens boven een kijkje nemen, bij die arme zielen. Daar heerst de chaos.%%
Blikskater

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.