Onderwijs

Commissie zoekt alternatieven voor landelijke toetsing

De HBO-raad heeft een commissie ingesteld die moet uitzoeken hoe toetsen in het hbo het best extern gecontroleerd kunnen worden. Het moet alternatieven opleveren voor de landelijke toetsen die staatssecretaris Zijlstra bepleit.


In zijn strategische agenda kondigde de staatssecretaris aan dat hbo-opleidingen de basiskennis van hun studenten landelijk moeten gaan toetsen. Hij trekt er tot 2015 acht miljoen euro voor uit. Het kwam hem op veel kritiek te staan. Hbo-bestuurders waarschuwden dat het niet eenvoudig is om zulke toetsen op te stellen. Fontys-voorzitter Marcel Wintels wees op de lerarenopleidingen waar gezamenlijke toetsing veel tijd en geld kost.


Ook regeringspartner CDA is kritisch. Onderwijswoordvoerder Sander de Rouwe liet al in september weten dat zijn partij geen steun zou geven aan een plan voor landelijke eindtoetsen, omdat het tot veel onnodige bureaucratie zou leiden.


Een commissie onder leiding van Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar immunopathologie en vanaf 1 januari AWT-voorzitter, gaat de HBO-raad nu adviseren over de mogelijkheden van “extern gecontroleerde examinering”, zegt een woordvoerder van de raad. “Alle opties zullen worden bekeken.” Niet alleen Zijlstra’s plannen voor landelijke toetsen worden onder de loep genomen, maar bijvoorbeeld ook het inzetten van externe deskundigen. Daarnaast zal worden geïnventariseerd welke ervaringen men in het buitenland heeft.


De HBO-raad denkt dat de ‘externe kwaliteitsbewaking’ van toetsen per sector kan verschillen. “Als er maar goed en objectief wordt getoetst.” Het advies moet rond 1 april 2012 af zijn.


Het plan voor landelijke eindtoetsen in het hbo ontstond na de affaire met verkorte afstudeertrajecten bij de Hogeschool Inholland. Uit onderzoek van de NVAO bleek toen dat een aantal opleidingen onder de maat waren. Deze affaire had het geloof in het hbo-diploma aangetast. Landelijke toetsen zouden twijfel daarover moeten wegnemen.

Boris Viaccoz (aerospace engineering)
Brand: Titan
Price: 90 euro
Striking Feature: Amazing gear control

As last seen pedalling across Delft, Boris rides his mountain bike around almost everyday. “I chose to buy a mountain bike because I come from the mountains as well,” the Swiss student says. “Whenever I buy a new bike I always opt for a mountain bike, because that’s what I’ve been riding my whole life. I’ve had many adventures with my bike back home, and now the adventures continue here in the flat lands of Holland!” Some people complain that mountain bikes are not that comfortable to ride, but Boris has a different opinion. He says the best feature of his bike are the many gears, which are changeable to suit every kind of street pavement, as well as being very handy when the Dutch wind is blowing very hard. “At the end of the day, we all need bikes to get us around in Delft and almost any bike will do that for you, but what makes my bike special for me in Delft – even more special and useful than it is in the mountains of Switzerland – is that I can spot it very easily in a sea of bikes – and that my friend is a plus when you live in a student city like Delft, where people not being able to find there bikes happens everyday here!”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.