Onderwijs

College kiest voor verkeersvrije Mekelweg

Het college van bestuur wil geen doorgaand verkeer op de Mekelweg.Het college van bestuur wil van de TU-wijk een afgesloten campus maken, waarbij de Mekelweg in feite verdwijnt.

,,Verkeer op de Mekelweg zou de campus in tweeën knippen,” aldus het collegebesluit. ,,Ook belemmert verkeer de mogelijkheid om knooppunten tussen de faculteiten aan te leggen. Dat is strijdig met de strategische doelstellingen om de eenheid van de TU Delft te bevorderen.”

De ontsluiting van de TU-wijk maakt deel uit van het zogenaamde ‘masterplan’ voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de campus. Het plan dat de befaamde architecte en stedenbouwkundige prof. H.E. Bakker dit voorjaar in opdracht van het college opstelde, viel niet in goede aarde bij het college. Zij ging nog uit van de aansluiting van de Mekelweg op de Kruithuisweg. In die variant zou de Mekelweg een belangrijke verbinding tussen stad en A13 kunnen worden, vreesde het college. Bakker werd gevraagd twee nieuwe varianten voor de ontsluiting van de campus te ontwikkelen, waaruit het college nu voor de variant met de afgesloten campus heeft gekozen.

Het college wil niet alleen auto-verkeer, maar ook openbaar vervoer van de Mekelweg weren. Hoogstens zou er een ondergronds OV-traject aangelegd kunnen worden, en een ondergrondse parkeergarage. In plaats van de ‘verdwenen’ Mekelweg zou nieuwbouw kunnen komen, eventueel in combinatie met verbindingen tussen de bestaande gebouwen.

Met het uitdenken van de varianten is ook het werk van Riek Bakker als stedenbouwkundig adviseur en coördinator voor de TU geëindigd. Aan de verdere ontwikkeling van de TU-wijk zal ze, anders dan oorspronkelijk bedoeld, dus niet bijdragen.

Het college van bestuur is met B&W van Delft in gesprek over het openbaar vervoer in de TU-wijk. Daarnaast zal het overleggen over de gemaakte keuzes met de raad van toezicht, de groepsraad, en de studentenraad en ondernemingsraad. ,,Dit onderwerp is van groot belang voor de TU-gemeenschap. We willen geen referendum houden, maar wel een brede raadpleging binnen de TU,” aldus De Voogd.

De ontwikkeling van het vastgoed krijgt in het vervolg nog meer aandacht van het college. De Voogd heeft de portefeuille vastgoed overgenomen van collegelid Berkhout. Het college heeft een speciale vastgoedadviseur geworven. De nieuwe functionaris wordt belast met de begeleiding van de vastgoedontwikkeling en het toezicht op de vastgoedbudgetten. Hij of zij gaat ook de huidige vastgoed-organisatie tegen het licht houden.

Wat dit betekent voor de dienst Vastgoedbeheer is nog niet duidelijk. Directeur Vastgoedbeheer ir. A. Sanson tast nog in het duister. ,,Deze functionaris werd uit de hoge hoed getoverd. We wachten hier nog op tekst en uitleg.”

Het college van bestuur wil geen doorgaand verkeer op de Mekelweg.

Het college van bestuur wil van de TU-wijk een afgesloten campus maken, waarbij de Mekelweg in feite verdwijnt. ,,Verkeer op de Mekelweg zou de campus in tweeën knippen,” aldus het collegebesluit. ,,Ook belemmert verkeer de mogelijkheid om knooppunten tussen de faculteiten aan te leggen. Dat is strijdig met de strategische doelstellingen om de eenheid van de TU Delft te bevorderen.”

De ontsluiting van de TU-wijk maakt deel uit van het zogenaamde ‘masterplan’ voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de campus. Het plan dat de befaamde architecte en stedenbouwkundige prof. H.E. Bakker dit voorjaar in opdracht van het college opstelde, viel niet in goede aarde bij het college. Zij ging nog uit van de aansluiting van de Mekelweg op de Kruithuisweg. In die variant zou de Mekelweg een belangrijke verbinding tussen stad en A13 kunnen worden, vreesde het college. Bakker werd gevraagd twee nieuwe varianten voor de ontsluiting van de campus te ontwikkelen, waaruit het college nu voor de variant met de afgesloten campus heeft gekozen.

Het college wil niet alleen auto-verkeer, maar ook openbaar vervoer van de Mekelweg weren. Hoogstens zou er een ondergronds OV-traject aangelegd kunnen worden, en een ondergrondse parkeergarage. In plaats van de ‘verdwenen’ Mekelweg zou nieuwbouw kunnen komen, eventueel in combinatie met verbindingen tussen de bestaande gebouwen.

Met het uitdenken van de varianten is ook het werk van Riek Bakker als stedenbouwkundig adviseur en coördinator voor de TU geëindigd. Aan de verdere ontwikkeling van de TU-wijk zal ze, anders dan oorspronkelijk bedoeld, dus niet bijdragen.

Het college van bestuur is met B&W van Delft in gesprek over het openbaar vervoer in de TU-wijk. Daarnaast zal het overleggen over de gemaakte keuzes met de raad van toezicht, de groepsraad, en de studentenraad en ondernemingsraad. ,,Dit onderwerp is van groot belang voor de TU-gemeenschap. We willen geen referendum houden, maar wel een brede raadpleging binnen de TU,” aldus De Voogd.

De ontwikkeling van het vastgoed krijgt in het vervolg nog meer aandacht van het college. De Voogd heeft de portefeuille vastgoed overgenomen van collegelid Berkhout. Het college heeft een speciale vastgoedadviseur geworven. De nieuwe functionaris wordt belast met de begeleiding van de vastgoedontwikkeling en het toezicht op de vastgoedbudgetten. Hij of zij gaat ook de huidige vastgoed-organisatie tegen het licht houden.

Wat dit betekent voor de dienst Vastgoedbeheer is nog niet duidelijk. Directeur Vastgoedbeheer ir. A. Sanson tast nog in het duister. ,,Deze functionaris werd uit de hoge hoed getoverd. We wachten hier nog op tekst en uitleg.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.