Onderwijs

Bonden en het college onderhandelen verder

Vakbonden en college van bestuur doen volgende week weer pogingen om de onderhandelingen vlot te trekken over de reorganisatie van het Bureau van de universiteit en de ondersteunende diensten.

br />
Ter voorbereiding van dat gesprek krijgen de bonden morgen nieuwe informatie over de gehanteerde selectieprocedure voor de nieuwe staf van het college van bestuur. Op basis daarvan praat men dan maandag over het organisatieplan in zijn geheel.

De bonden, evenals de medezeggenschapscommissie van het Bureau, zijn het er niet mee eens dat vrijwel alle functies in de staf van het college als ‘nieuw’ zijn bestempeld. Daardoor zou het principe van ‘man volgt werk’ door het cvb niet gevolgd hoeven te worden.

Aanvankelijk wilde het college van bestuur de adviezen van het externe bureau Twijnstra en Gudde niet meer ter discussie stellen. Maar ambtenaren van het Bureau voeren nu toch ter vergelijking een steekproef uit op tien van de vijftig oud/nieuw-vergelijkingen. De vakbonden verwachten dat daar verschillen uit komen, het college verwacht een bevestiging van het gevoerde beleid.

Volgens woordvoerder Kok van de bonden kàn het resultaat van de steekproef ,,tot een doorbraak leiden”. In dat geval komt het goedkeuren van het organisatieplan voor de staf van het college naderbij. De bonden zullen misschien, vóórdat het zover komt, nog een ledenraadpleging organiseren, ook omdat de medezeggenschapscommissie van het Bureau vorige week zwaar geschut tegen de hele nieuwe organisatievorm in stelling heeft gebracht.

De mc vond in haar negatieve advies dat het organisatieplan niet volgens beginselen van ,,behoorlijk bestuur” tot stand was gekomen. Als het college van bestuur zijn personeel gewoon op basis van op te dragen taken zou hebben beoordeeld, dan zou een substantieel aantal personen nu al gewoon in de staf geplaatst zijn. ,,Resultaat”, aldus de mc, ,,een staf met een geaccepteerd gezicht”.
Prematuur

Maar de mc heeft ook nog andere bezwaren. Ze vindt het prematuur om de staf van het college nu al in personele omvang en taken vast te leggen, terwijl er nog steeds gebrek aan inzicht bestaat tussen omvang en verdeling van taken die centraal en decentraal, dat wil zeggen bij faculteiten en diensten, verricht moeten worden. De mc vindt het daarom beter de limiet van vijftig medewerkers in de collegestaf te laten varen en eerst organisatieplannen te maken voor de andere ondersteunende diensten en servicebureaus. ,,Resultaat”, aldus de mc, ,,een staf met een geaccepteerde taakstelling”.

Ten slotte vindt de mc de hele gang van zaken rond de reorganisatie ,,onvoldoende”. ,,Dit moet echt beter.” Er wordt, volgens het advies, door college en beheerder,voorbarigheid op voorbarigheid gestapeld. De informatievoorziening en de communicatie voldoet niet aan de verwachtingen en de sfeer is dat kritiek gelijk wordt gesteld met deloyaliteit. Als het college daar eens wat aan zou doen, aldus de mc, ,,krijgt het proces meer draagvlak en een grote slaagkans”.
(A.d.J./R.M.)

Vakbonden en college van bestuur doen volgende week weer pogingen om de onderhandelingen vlot te trekken over de reorganisatie van het Bureau van de universiteit en de ondersteunende diensten.

Ter voorbereiding van dat gesprek krijgen de bonden morgen nieuwe informatie over de gehanteerde selectieprocedure voor de nieuwe staf van het college van bestuur. Op basis daarvan praat men dan maandag over het organisatieplan in zijn geheel.

De bonden, evenals de medezeggenschapscommissie van het Bureau, zijn het er niet mee eens dat vrijwel alle functies in de staf van het college als ‘nieuw’ zijn bestempeld. Daardoor zou het principe van ‘man volgt werk’ door het cvb niet gevolgd hoeven te worden.

Aanvankelijk wilde het college van bestuur de adviezen van het externe bureau Twijnstra en Gudde niet meer ter discussie stellen. Maar ambtenaren van het Bureau voeren nu toch ter vergelijking een steekproef uit op tien van de vijftig oud/nieuw-vergelijkingen. De vakbonden verwachten dat daar verschillen uit komen, het college verwacht een bevestiging van het gevoerde beleid.

Volgens woordvoerder Kok van de bonden kàn het resultaat van de steekproef ,,tot een doorbraak leiden”. In dat geval komt het goedkeuren van het organisatieplan voor de staf van het college naderbij. De bonden zullen misschien, vóórdat het zover komt, nog een ledenraadpleging organiseren, ook omdat de medezeggenschapscommissie van het Bureau vorige week zwaar geschut tegen de hele nieuwe organisatievorm in stelling heeft gebracht.

De mc vond in haar negatieve advies dat het organisatieplan niet volgens beginselen van ,,behoorlijk bestuur” tot stand was gekomen. Als het college van bestuur zijn personeel gewoon op basis van op te dragen taken zou hebben beoordeeld, dan zou een substantieel aantal personen nu al gewoon in de staf geplaatst zijn. ,,Resultaat”, aldus de mc, ,,een staf met een geaccepteerd gezicht”.
Prematuur

Maar de mc heeft ook nog andere bezwaren. Ze vindt het prematuur om de staf van het college nu al in personele omvang en taken vast te leggen, terwijl er nog steeds gebrek aan inzicht bestaat tussen omvang en verdeling van taken die centraal en decentraal, dat wil zeggen bij faculteiten en diensten, verricht moeten worden. De mc vindt het daarom beter de limiet van vijftig medewerkers in de collegestaf te laten varen en eerst organisatieplannen te maken voor de andere ondersteunende diensten en servicebureaus. ,,Resultaat”, aldus de mc, ,,een staf met een geaccepteerde taakstelling”.

Ten slotte vindt de mc de hele gang van zaken rond de reorganisatie ,,onvoldoende”. ,,Dit moet echt beter.” Er wordt, volgens het advies, door college en beheerder,voorbarigheid op voorbarigheid gestapeld. De informatievoorziening en de communicatie voldoet niet aan de verwachtingen en de sfeer is dat kritiek gelijk wordt gesteld met deloyaliteit. Als het college daar eens wat aan zou doen, aldus de mc, ,,krijgt het proces meer draagvlak en een grote slaagkans”.
(A.d.J./R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.