Onderwijs

Associate degree slaat aan

De invoering van de associate degree-opleidingen in het hbo zorgt voor meer hoogopgeleiden. De arbeidsmarkt is blij met ze en staatssecretaris geeft groen licht aan de definitieve invoering van de tweejarige opleidingen.

Dat blijkt uit de eindevaluatie van de pilots met de Associate degree (Ad) van de afgelopen vier jaar, die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs.

Gat dichten
De associate degree moet het gat tussen mbo en hbo dichten. Afgestudeerden kunnen de arbeidsmarkt op, maar ook in twee jaar de bijbehorende bacheloropleiding afmaken. Uit het rapport blijkt dat de Ad zowel werkenden aantrekt, als mbo-studenten die uiteindelijk hun hbo-bachelor willen halen. Een kwart kwam rechtstreeks uit het mbo.

Doorstromen
Ongeveer veertig procent van de studenten stroomde na het behalen van de associate degree door naar de verwante hbo-bachelor. De onderzoekers merken overigens op dat studenten dat plan al hadden voor ze aan het programma begonnen.

Positief
Afgestudeerden met een Ad doen het goed op de arbeidsmarkt en hun startsalaris houdt het midden tussen dat van een mbo’er en een hbo’er. Ook het midden- en kleinbedrijf is positief, al kijken werkgevers ‘nog even de kat uit de boom’. Ze twijfelen of ze hun eigen werknemers moeten laten bijscholen, en afgestudeerden met een Ad krijgen vaker eerst een tijdelijk contract. Niettemin maakte de helft van de werkende Ad’ers na de opleiding promotie en verwacht de andere helft dit op termijn.

Invoeren
Staatssecretaris Zijlstra wil de graad spoedig invoeren, schrijft hij in een reactie op het rapport. Hij vindt de Ad een “essentiële bouwsteen” voor een gedifferentieerd hoger onderwijs en een betere bediening van de arbeidsmarkt.

Instroom
Er bestaan inmiddels 139 Ad-programma’s op proef, onder meer voor accountancy en communicatie. In 2006 bedroeg de instroom bijna 450 studenten, in 2009 ruim 2200. De uitval van studenten is er ongeveer even groot als bij de verwante bachelors.

Angst
Bij de start van de verschillende pilots waren sommige hogescholen kritisch over de associate degree. Ze waren bang dat die afbreuk zou doen aan de betekenis van het hbo-diploma. Bovendien vroeg men zich af of hbo-studenten niet eerder voor een Ad-opleiding zouden kiezen, waardoor er minder hbo-bachelors zouden afstuderen. Maar die angst lijkt nu ongegrond. Ad-studenten zijn gemiddeld een paar jaar ouder dan de doorsnee hbo-student en ze hebben vaker al kinderen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Universitaire bachelors die in het jaar 2007/2008 hun diploma behaalden deden gemiddeld vier jaar en zeven maanden over hun opleiding. Dat is ruim anderhalf jaar langer dan de drie jaar die ervoor staat. Hbo’ers liepen gemiddeld slechts vier maanden uit op hun vierjarige opleiding.

Vrouwelijke universitaire bachelorstudenten studeren veel sneller af dan mannen in het wetenschappelijk onderwijs (wo). Dat geldt opvallend genoeg voor alle studierichtingen, ook voor bèta- en techniekstudies: mannen die een natuurwetenschappelijke opleiding volgen, doen gemiddeld dertien tot veertien maanden langer over hun studie. In de techniekrichtingen bedraagt het verschil vier maanden. Gemiddeld studeren mannelijke wo-bachelors een volledig jaar langer dan hun vrouwelijke studiegenoten.

Onder hbo’ers is dat verschil veel kleiner: slechts vier maanden. In drie studiedomeinen studeren mannelijke hbo’ers zelfs even snel of sneller af dan hun vrouwelijke medestudenten. Het gaat om natuurwetenschappen & informatica, techniek, industrie & bouwkunde en de agrarische studies.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.