Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Voorwaarden minimaatjes

U voert zelf de tekst van uw minimaatje in. Daarbij laat u een functionerend e-mailadres achter. De site stuurt u dan automatisch een mail met een activeringslink. Pas als u die heeft aangeklikt, verschijnt de tekst op de website.

De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen minimaatjes te verwijderen. Minimaatjes zijn maximaal 200 tekens lang. Ze zijn niet toegankelijk voor het bedrijfsleven. Voor commerciële aanbiedingen en advertenties: H&J Uitgevers, delta@henjuitgevers.nl.

Rules for classified ads

You import the text of your own classified ad. You also include a working email address. The site will then send you an automatic email reply with an activation link. After you click on this link, the text will appear on the website. The editorial department reserves the right to delete classified ads, without providing reasons for doing so. Classified ads are a maximum 200 characters long. They are not open for use by companies. For commercial sales and advertisements: H&J Uitgevers, delta@henjuitgevers.nl.