Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Disclaimer

Delta is het onafhankelijke nieuwsorgaan van de Technische Universiteit Delft. Nieuws en service-informatie wordt gepubliceerd op de website en in een wekelijkse krant (37 nummers per jaar).

We hechten aan een goede journalistieke praktijk en aan betrouwbare informatie. Echter, de redactie en de uitgever van Delta zijn niet verantwoordelijk voor de consequenties en/of schade als gevolg van oneigenlijke, incomplete en ontijdige publicatie, ontvangst en/of inhoud van de krant of site.

De redactie van Delta behoudt zich het recht voor om reacties van bezoekers van de website te verwijderen indien deze ongepast worden geacht.

Students, faculty and staff contribute independently to the Delta Blogs and the contents belong entirely to the authors. Delta does not endorse the content of the blogs, nor does it edit the posts.