Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Colofon

Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onafhankelijke redactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres in te vullen op www.delta.tudelft.nl/aanmelden.

Redactie

Saskia Bonger (hoofdredacteur a.i.)
Tomas van Dijk
Dorine van Gorp (eindredacteur)
Connie van Uffelen
Jos Wassink
Katja Wijnands (eindredacteur)

Medewerkers

Jorinde Benner
Aldo Brinkman
Kim-Lan Baw Jong
Dap Hartmann
Auke Herrema
Christian Jongeneel
Thomas Platzer
Molly Quell
Boudewijn de Roode
Jimmy Tigges
Roos van Tongeren

Foto's

Sam Rentmeester

Marcel Krijger

Vormgeving & Lay-Out

Liesbeth van Dam, kada vormgeving

Delta op Internet

Heleen Davies (info@11000miles.com) - ontwerp
CODE (www.code.nl) - realisatie

Redactieraad

dr. B.B. Scholtens (voorzitter)
Dipl.ing. M. Bilow
E.C. Buist
dr. A. Dahlmann
ir. E. van der Kruk
R.H.G. Meijer
ir. M.J. Kleef
dr. M.C.A. van der Sanden
A.R. Schukken
ir. M. Vredeling

Wetenschappelijke adviesraad

prof.dr. F.M. Brazier (techniek, bestuur en management)
prof.dr. E.H. Brück (reactor instituut Delft)
ir. A.J. Franzen (bouwkunde)
prof.dr.ir. R.F. Hanssen (civiele techniek en geowetenschappen)
prof.ir. J.J. Hopman (maritieme techniek)
prof.dr.ir. S.N. Jonkman (civiele techniek)
prof.dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (biotechnologie)
prof.ir. K.C.A.M. Luyben (technische natuurwetenschappen, voorzitter)
prof.dr. K.A.A. Makinwa (elektrotechniek, wiskunde en informatica)
dr.ir. C. Poelma (werktuigbouwkunde)
dr.ir. M. Snellen (luchtvaart- en ruimtevaarttechniek)
prof.dr. P. Vink (industrieel ontwerpen)
prof.dr.ir. C. Vuik (elektrotechniek, wiskunde en informatica)
ir. W.J.S.M. van Wezenbeek (bibliotheek TU Delft)
prof.dr.ir. P.A. Wieringa (conrector)

Redactie-adres

Universiteitsbibliotheek
kamer 018-020
Prometheusplein 1, 2628 ZC, Delft
Postbus 139, 2600 AC, Delft
Tel: 015 278 4848
E-mailadres delta@tudelft.nl

Advertenties

H&J Uitgevers
Bosscheweg 76, 5151 BE, Drunen
Tel: 010 451 5510
Fax: 010 451 5380
E-mailadres delta@henjuitgevers.nl
www.linkmagazine.nl

Druk

Deltahage, Den Haag

Oplage

8000

Beschikbaarheid Delta

Delta is voor studenten en personeel van de TU Delft gratis. Delta Online is gratis voor iedereen met toegang tot het Internet. Een abonnement op de papieren Delta kost 37,50 euro en kan op elk moment ingaan.

Hoger Onderwijs Persbureau

 

Copyright HOP-kopij: Hoger Onderwijs Persbureau Hillegomstraat 12-14 Unit 1.03 1058 LS Amsterdam 020-3880040 redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Copyright Delta

Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schemas of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Copyright by Delta, Delft University of Technology, The Netherlands. No part of Delta Online may be reproduced in any form, except for personal use.