Toezichthouder let vooral op financiën

Raden van toezicht van hogescholen en universiteiten letten vooral op de centen en minder op de kwaliteit van het onderwijs. Collega’s in andere onderwijssectoren weten beter wat er ‘op de werkvloer’ leeft.

Toezichthouders in het hoger onderwijs zijn behoorlijk tevreden over hun eigen functioneren. Toch is er nog werk aan de winkel, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Zo zouden de raden van toezicht zich vaker mogen afvragen of ze wel alle benodigde kennis en kunde in huis hebben. Ook zouden ze wat minder mensen uit hun eigen kring moeten benoemen.

Voor het onderzoek, dat in opdracht van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders werd uitgevoerd, vulden de raden van toezicht van dertien hogescholen en elf universiteiten een uitgebreide vragenlijst in. Daaruit zou blijken dat ze relatief weinig contact hebben met ‘stakeholders’ binnen hun instellingen, terwijl die nuttige informatie kunnen hebben voor het toezicht. Hun collega’s in het primair en voortgezet onderwijs staan dichter bij de werkvloer.

Het is volgens de onderzoekers onwenselijk als voormalige bestuurders van de eigen instelling in de raad van toezicht terechtkomen. Toch gebeurt dat bij één van de onderzochte hogescholen en bij twee van de universiteiten.
Universitaire raden van toezicht zijn meer tijd kwijt aan hun functie dan hun collega’s in het hbo en “aanmerkelijk meer” dan die in het primair en voortgezet onderwijs. Waar dat verschil vandaan komt weten de onderzoekers niet. “Het zou een nader onderzoek waard zijn”, schrijven ze.

Ook de honoraria lopen flink uiteen. Bij universiteiten verdienen toezichthouders gemiddeld het meest, zo’n acht- tot tienduizend euro per jaar. Al is er ook een instelling die haar toezichthouders helemaal niets betaalt. De raadsleden bij hogescholen toucheren tussen de twee- en tienduizend euro. “De vraag naar de ‘juiste’ honorering van toezichthouders, met alle dilemma’s die daarbij horen, ligt hier in volle omvang op tafel”, schrijven de onderzoekers.


05 mei 2015 08.41

Finalisten entrepreneurial scientist awards bekend

De zes finalisten van de Delft Entrepreneurial Scientist Awards (DESA) zijn geselecteerd. Op 18 mei worden de winnaars bekend gemaakt voor de twee categorieën: de scientist award 2015 en de motivator award 2015.
04 mei 2015 14.31

Gesprek SR en directeuren onderwijs voor 'meer begrip'

De studentenraad gaat nog dit collegejaar om tafel met een afvaardiging van de directeuren onderwijs om te overleggen over verplichtingen voor studenten en toetsmomenten in de academische jaarkalender.

04 mei 2015 14.15

Promovendi zouden meer plezier moeten hebben

Promovendi klagen op een discussiemiddag van de KNAW over de hevige concurrentie en de druk om te publiceren. Hoogleraren snappen dat niet helemaal: “Als je het niet leuk vindt, zit je op de verkeerde plek.”
04 mei 2015 14.14

Extra docenten of minder studenten?

De universiteiten willen het geld dat vrijkomt met het verdwijnen van de basisbeurs naar eigen inzicht kunnen besteden. De meeste willen extra docenten aannemen, maar minder studenten toelaten moet ook kunnen.

04 mei 2015 13.41

TU weet globaal waar opbrengst leenstelsel heen gaat

Het sociaal leenstelsel moet ieder jaar miljoenen euro’s opleveren voor investeringen in onderwijskwaliteit. Ook de TU Delft krijgt een (nog onbekend) deel van dat geld. Waar blijft dat straks?
04 mei 2015 12.10

VSV start lustrummaand

VSV start lustrummaand Studentenvereniging VSV 'Leonardo da Vinci' opende vrijdag 1 mei de feestmaand ter ere van haar zeventigste verjaardag met een wereldrecord 'meeste drones tegelijk in de lucht'.

  Meer