Studenten: TU, wat doe je met onze gegevens?

Wat doet de TU met (studie)gegevens van studenten? De studentenraad wil al ruim een half jaar dat de universiteit dat duidelijker opschrijft en krijgt nu deels zijn zin.

Volgens de studentenraad is niet duidelijk welke informatie de TU waarvoor gebruikt en hoe lang ze die bewaart.
Volgens de studentenraad is niet duidelijk welke informatie de TU waarvoor gebruikt en hoe lang ze die bewaart.

Volgens de studentenraad (sr) is nu niet duidelijk welke informatie de TU waarvoor gebruikt en hoe lang ze die bewaart. In het voorgestelde nieuwe Studentenstatuut staat volgens de studenten een 'zeer summiere passage', namelijk dat de TU aan de Wet bescherming persoonsgegevens voldoet en hoe bezwaar is te maken. Dat willen de studenten duidelijker en vollediger, met beleid én regels.

Het college van bestuur zei onlangs in een overleg met de studentenraad met een iets uitgebreidere tekst te komen in het nieuwe Studentenstatuut en te zullen kijken naar een uitgebreidere versie op de website. Daar wordt deze week aan gewerkt.

Niet haalbaar

In november al vroeg de studentenraad het college van bestuur om een regeling in het Studentenstatuut over gegevensverzameling door Brightspace, de digitale leeromgeving die alle faculteiten in september gaan gebruiken. Daarom was de raad nu - een half jaar later - geïrriteerd over de mededeling dat dit 'niet haalbaar' is.

Collegelid Anka Mulder zei het belangrijk te vinden om zorgvuldig met privacy om te gaan. Daar voegde ze aan toe dat de situatie in de afgelopen jaren ook wel eens omgekeerd was: de studentenraad vroeg ooit welke studenten er lid waren van studentenverenigingen om te meten welk effect dat had op hun studiesucces. "We hebben toen vaak discussies gehad, omdat wij die informatie niet mogen geven."

Eerst een visie

Nu was het de studentenraad die over privacy begon en antwoordde Mulder dat er ook positieve kanten aan de opvolger van Blackboard zitten. Zo is er volgens haar in Brightspace te zien wat studenten al aan stof kennen, hoe ze meer gepersonaliseerd kunnen leren en hoe ze vastlopen.

Mulder zei niet alles te willen 'dichtregelen'. "Er moet een visie zijn op de positieve kanten van learning analytics, ook voor studenten. En we moeten de mitsen en maren goed wegen. Maar ik wil niet een tekst over wat er allemaal niet mag, voordat hierover een stuk is met onze visie."