'Studenten, het mag wel een beetje ambitieuzer'

Rob Mudde reageert op een open brief van oud-studentbestuursleden: 'Er is een groter en belangrijker thema dat we moeten oppakken: een echte studie- en studentencultuur.'

Rob Mudde: "Ik pleit voor een verandering van de studiecultuur en daarvoor is de inbreng van de studenten cruciaal." (Foto: Marcel Krijger)
Rob Mudde: "Ik pleit voor een verandering van de studiecultuur en daarvoor is de inbreng van de studenten cruciaal." (Foto: Marcel Krijger)

Geachte (oud)-bestuurders van de studie/studentenverenigingen, geacht college van bestuur,

Met belangstelling heb ik de ingezonden brief van de studentbestuurders in Delta van 6 juli j.l. gelezen. Er staan mooie verwijzingen naar de eigen start als student of het rijke palet studentactiviteiten in. Waardevolle ervaringen, immers studeren aan de TU Delft is je ontwikkelen als academicus en dat behelst zowel deskundigheid op je discipline als breedte van denken en doen.

Een van de kopjes luidt: "Een breed gedragen aanpak van uitdagingen zoals studierendement blijft uit". Ik had daar liever zien staan: "een breed gedragen aanpak van studiecultuur blijft uit". Dat is mijns inziens het echt belangrijke thema. Daaronder valt 'verschoolsing' (moet de universiteit niet doen), 'learning to the test' (moeten de studenten niet doen). En daaronder valt ook: hoe komen we uit de negatieve spiraal rond rendementsdenken en draaien die naar kwaliteitsdenken.

De briefschrijvers lijken vergeten dat een deel van de druk op de studenten afkomt van de bedroevende voortgang die jarenlang de studentenpopulatie heeft gekenmerkt. Niet zolang geleden was het percentage BSc-in-4 jaar 25 procent. Nu is dat 55 procent, maar daar kunnen we toch niet tevreden mee zijn! Bijna de helft van de studenten doet langer dan een jaar meer over een driejarige opleiding. Hoeveel ontwikkeling naast de studie moet daar wel niet tegenover staan?

Hebben de studenten, in het bijzonder hun bestuursleden, wel begrip voor de wetenschappers/docenten en hun bestuur?

Ik wil de briefschrijvers uitdagen. Daar waar zij het college van bestuur een opstelling verwijten die te weinig gericht is op het begrijpen en meenemen van de studentgemeenschap, vraag ik me af of de studenten, in het bijzonder hun bestuursleden, wel begrip hebben voor de wetenschappers/docenten en hun bestuur. De druk op studenten is in de loop der jaren toegenomen, zeker, maar de druk op het universitaire personeel is dat in het kwadraat.

Ik pleit voor een verandering van de studiecultuur en daarvoor is de inbreng van de studenten cruciaal: "je opleiding wordt nooit beter dan je eigen ambitie". De docenten doen van alles om studenten meer focus op hun studie te laten leggen. Dat heeft een keerzijde, die de studenten verschoolsing noemen. Hebben de bestuursleden zich wel eens afgevraagd waarom dat gebeurt?

Wat zou de reactie van docenten zijn als alle studenten voorbereid en leergierig naar college komen?

Wat zou de reactie van docenten zijn als alle studenten voorbereid en leergierig naar college komen, de eerste tentamenmogelijkheid serieus nemen, stoppen met massaalde hertentamens te gebruiken en tentamens als kans te beschouwen...

Dat kan ik je zo vertellen: verplicht huiswerk verdwijnt als sneeuw voor de zon, opknippen in steeds kleinere brokjes verdwijnt, studenten die een afwijking van hun curriculum willen worden geholpen, studenten worden weer eigenaar van hun leerproces... En docenten: zou het niet geweldig zijn als jullie geïnspireerd en gemotiveerd werden door de studenten? Wat als de dreamteam-spirit de standaard op de hele campus was?

Ik wacht met smart op de studentbestuurder die zegt: 'Inderdaad, het mag wel een streepje ambitieuzer'

Ik wacht met smart op de studentbestuurder die zegt: "inderdaad, het mag wel een streepje ambitieuzer, Delftse studenten doen en-en!" Zowel focus op je studie, als breed ontwikkelen tot academicus. Sleutelwoorden: ambitie, discipline, drive. Wat krijg je terug: een super opleiding, veel plezier in het presteren op verschillende terreinen, een bruisende campus, super gemotiveerde docenten. Wat blijft: de mooiste tijd van je leven.

Beste studenten, bestuursleden voorop, college van bestuur en collega's: wie doet er mee?

Rob Mudde, Distinguished Professor in Science Education, TU Delft

Ook interessant om te lezen: op 7 juli stuurde het college van bestuur een open brief terug aan de studenten.