Student past zich aan de bsa-norm aan

Een op de 25 Delftse studenten haalt zijn bsa net niet, ongeacht of de norm nu op 30 of op 45 studiepunten ligt.

Na de verhoging van de norm voor het bindend studieadvies (bsa) in 2012 is het percentage studenten dat zijn bsa net niet haalt gelijk gebleven.

Wel stijgt bij een norm van 45 studiepunten het aantal studenten dat switcht of voortijdig (vóór 1 februari) staakt. Zo ging het percentage switchers van ruim 7 procent in 2010 naar ruim 11 procent in 2016. Het aantal stakers verdrievoudigde naar 18 procent. Dat blijkt uit een evaluatie van de TU. Eerder werd al bekend dat het aantal positieve bsa's licht daalde.

Een groeiend aantal studenten begint opnieuw aan dezelfde studie

Van de stakers verlaat het grootste deel de TU, maar een groeiend aantal studenten begint opnieuw aan dezelfde studie. Veertig procent haalt vervolgens zijn bsa. Van de stakers die met een andere studie aan de TU beginnen, haalt ruim de helft zijn bsa. Switchers halen in ruim de helft van de gevallen alsnog een positief bsa. De verhoging van de bsa-norm heeft niet geleid tot meer bezwaarschriften of hoorzittingen.

Eerstejaars vinden het normaal om 45 studiepunten te halen

In mei bleek uit een bijeenkomst van studenten die de belangen van hun medestudenten behartigen, dat de eerstejaars het normaal vinden om 45 studiepunten te halen. Informatie en begeleiding vinden ze adequaat, maar ze willen meer feedback na het eerste kwartaal van het collegejaar. Benadruk meer dat het voordelen biedt om zestig punten te behalen, vinden ze.

Naast deze aanbevelingen aan het college van bestuur zijn die uit de evaluatie: behoud een bsa-norm van 45 voor alle studies aan de TU, maar geef meer hulp aan studenten die switchen of uitvallen. En help studenten met studieplanning indien zij na hun eerste jaar hun bsa, maar geen zestig studiepunten hebben gehaald.