SER bezorgd over deeltijdstudies

Het aantal deeltijdopleidingen en -studenten loopt terug en dat is zorgelijk, schrijft de Sociaal-Economische Raad in een vandaag vastgesteld advies. De behoefte aan hoger opgeleiden zal de komende jaren alleen maar groeien.

De SER keek in opdracht van de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken naar de toekomst van de ‘postinitiële scholingsmarkt’, waartoe ook de deeltijdstudies behoren. Volgens de raad is er op dit moment nog geen reden voor een “fundamentele herbezinning op de onderwijswetgeving waarbij een eventuele introductie van een aparte wet voor onderwijs aan volwassenen aan de orde zou kunnen komen”.

Niettemin maakte staatssecretaris Zijlstra vorige maand bekend dat hij het stelsel om wil gooien. Hij wachtte het SER-advies niet af en wil vanaf 2017 alleen nog maatschappelijk belangrijke deeltijdstudies financieren. Deeltijdopleidingen krijgen dan niet langer rechtstreeks geld van het ministerie. Wel ontvangen studenten een beurs waarmee ze hun opleiding kunnen betalen. Ze mogen die ook bij een private aanbieder besteden.

Hoe het nieuwe systeem van deeltijdopleidingen er precies uit gaat zien, wordt pas eind 2013 duidelijk. Als er meer duidelijkheid is zal de SER daar wellicht over adviseren.

Op de verhouding tussen bekostigd en privaat onderwijs gaat de SER niet in, maar de raad benadrukt wel dat hun gezamenlijke deeltijdaanbod betaalbaar en toegankelijk moet blijven. De raad pleit er opnieuw voor om ook studenten boven de dertig jaar recht te geven op collegegeldkrediet en studiefinanciering. Op die manier moeten “financiële drempels” om op latere leeftijd te gaan studeren worden weggenomen.

Voor de Open Universiteit ziet de SER ziet een “aanvullende rol” weggelegd: ze kan inspringen waar het privaat of bekostigd onderwijs tekortschieten. Ook kan haar deskundigheid op het gebied van afstandsonderwijs van pas komen. Staatssecretaris Zijlstra schreef eerder dit jaar dat de publiek OU private aanbieders niet van de markt mag duwen.


06 mei 2015 18.11

Esthetiek moet internationaal recht redden

Esthetiek moet internationaal recht redden Tijdens de eerste Van Hasseltlezing op dinsdagavond 5 mei in de Oude Kerk in Delft hield de Amerikaanse hoogleraar internationaal recht Mary Ellen O’Connell een gepassioneerd betoog tegen moorden met drones. De ‘filosofie van de ...
06 mei 2015 17.08

Alles moet anders als het aan de SP ligt

Geïnspireerd door de eisen van de Maagdenhuisbezetters wil SP-Kamerlid Jasper van Dijk bestuurders in het hoger onderwijs rechtstreeks laten kiezen en raden van toezicht afschaffen. D66 en PvdA reageren afwachtend.

06 mei 2015 16.06

Meer vooraanmeldingen voor TU

Tot 1 mei hebben zich meer jongeren aangemeld voor een studie dan op dezelfde datum vorig jaar. Ook de TU Delft ziet de vooraanmeldingen stijgen.
06 mei 2015 14.37

Brandbrief over praktijkdocenten

Praktijkdocenten zijn onmisbaar voor goed onderwijs maar het wordt steeds moeilijker om ze in te huren, waarschuwt de Dutch Creative Council de Tweede Kamer. Ook de TU Delft is lid van dit adviesorgaan.

06 mei 2015 11.15

Mekelprijs naar 'toiletprofessor'

Mekelprijs naar 'toiletprofessor' Onderzoekers dr. Jan Carel Diehl en dr. Johan Molenbroek (Industrieel Ontwerpen) hebben dinsdagavond 5 mei de Mekelprijs voor meest maatschappelijk verantwoorde innovatie 2015 gewonnen. Speciaal voor Bouwkunde-onderzoeker dr. Ben Bronsema ...
05 mei 2015 08.41

Finalisten entrepreneurial scientist awards bekend

De zes finalisten van de Delft Entrepreneurial Scientist Awards (DESA) zijn geselecteerd. Op 18 mei worden de winnaars bekend gemaakt voor de twee categorieën: de scientist award 2015 en de motivator award 2015.

  Meer