​Miljoenen voor onderzoek hogescholen verdeeld

Van taalonderwijs tot de bestrijding van een parasiet, van transport tot traumatherapie: zestien hogescholen hebben een RAAK-subsidie gekregen voor hun praktijkgerichte onderzoek.

In totaal mogen de hbo-onderzoekers 17,5 miljoen euro besteden aan 25 verschillende onderzoeksprojecten. Het geld is verdeeld door regieorgaan SIA, een afdeling van onderzoeksfinancier NWO.

Eigenlijk was er nog geen tien miljoen euro uitgetrokken voor de onderzoeksprojecten van de hogescholen, die maximaal 700 duizend euro konden krijgen. Maar er kwamen volgens SIA veel goede aanvragen binnen. Daarom is het budget bijna verdubbeld. Waar het extra geld vandaan komt, kon SIA vandaag niet zeggen.

Bijna veertig procent kwam er doorheen: een hoger slagingspercentage dan gebruikelijk bij NWO-beurzen

In totaal zijn er 64 voorstellen ingediend voor deze ronde. Bijna veertig procent kwam er doorheen: dat is een hoger slagingspercentage dan gebruikelijk bij beurzen van NWO.

Vooral de Hogeschool van Amsterdam valt op met vijf gehonoreerde aanvragen. Fontys heeft er drie binnengehaald. Twee subsidies gaan naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Zuyd Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere hogescholen hebben er hooguit één in de wacht gesleept.