In Memoriam - Mark van Eikenhorst

Op maandag 18 januari 2016 is de life science and technology (LST)-bachelorstudent Mark van Eikenhorst na een noodlottig ziektebeeld overleden. Mark is veel te jong uit ons midden gegaan. Hij is slechts drieëntwintig jaar oud geworden.

Mark van Eikenhorst.
Mark van Eikenhorst.

Mark was een zeer goede LST-bachelorstudent die grote interesse had in zowel de life sciences en biotechnologie-aspecten als ook de wiskunde- en natuurkunde-onderdelen van LST. Hij heeft zijn propedeuse dan ook nominaal gehaald. Mark representeerde het prototype LST-student die de opleiding voor ogen heeft: "Bio met een bèta bite."

Zijn interesse voor beide gebieden vertaalde Mark door een minor wiskunde/natuurkunde te doen en het bachelor eindproject uit te voeren bij de biofysici van het Natuurkunde-instituut van de Universiteit Leiden. Vol inspirerend enthousiasme en passie legde hij telkens weer uit welke flitsende proeven hij aan het doen was. Mark zou over twee weken aan zijn masterstudie zijn begonnen, als hij niet in het najaar 2015 ziek was geworden. Hij had al van alles hiervoor geregeld.

Mark was voor mij altijd het SV LIFE-bestuurslid dat meedacht aan verbeteringen voor de opleiding LST, ook nadat hij al lang geen bestuurslid meer was. Met veel belangstelling heb ik altijd naar Marks welgemeende en beargumenteerde adviezen geluisterd en er rekening mee gehouden. Ik denk nog altijd met veel plezier terug aan onze conversatie vroeg in de ochtend in de bus terug naar Leiden na het LIFE lustrumgala in Rotterdam.

Mark was niet alleen in woord, maar ook in daad betrokken bij LST. Legendarisch vind ik nog steeds zijn spontane hulp aan eerstejaars LST-studenten, die moeite hadden met het college natuurkunde. Als volleerd docent gaf hij werkcolleges en stond hij zijn mannetje in de collegezaal. Veel studenten zullen door hem in dat jaar het vak natuurkunde hebben gehaald. Hij heeft ook bij het voor eerstejaars LST-studenten doorgaans moeilijke calculus op werkcolleges geassisteerd. De docenten en de opleiding zijn Mark hiervoor altijd dankbaar.

Mark gaf de laatste weken aan dat LST veel voor hem betekende. Voor LST betekende Mark ook heel veel en zullen hem node missen. Wij wensen zijn familie en vrienden alle sterkte toe in deze voor ons allemaal verdrietige tijd.

Prof.dr. Mathieu Noteborn, opleidingsdirecteur Life Science and Technology – Leiden Institute of Chemistry