​'Het piept en kraakt bij het onderwijs'

Op 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wat stemmen TU-medewerkers en studenten? Deze week: hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer.

Peter Boelhouwer: "Ik begrijp niet dat een land met zoveel aardgas zo weinig investeert in onderwijs."
Peter Boelhouwer: "Ik begrijp niet dat een land met zoveel aardgas zo weinig investeert in onderwijs."

Gaat u stemmen?
"Ja, als je geen gebruik maakt van dit grondrecht vind ik dat heel zwak."

Op welke partij gaat u stemmen?
"Op de PvdA, ik ben al sinds mijn achttiende lid. Ik ben een sociaaldemocraat."

Op welke partij zou u nooit stemmen?
"De PVV. Dat tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen vind ik treurig. Daarnaast biedt deze partij geen oplossingen voor de tweedeling en integratie. De PVV is alleen maar negatief en weinig constructief."

Waarover zouden de verkiezingen dit jaar moeten gaan?
"Vooral over publieke investeringen omdat die de laatste jaren door bezuinigingen en de crisis op achterstand zijn gekomen. Het piept en kraakt bij defensie, politie, justitie, onderwijs en zorg. Het is allemaal uitgekleed. Deze overheidstaken kunnen niet goed meer worden uitgevoerd en dat gaat echt schuren in de samenleving."

Als u premier zou worden, wat zou u dan doen?
"Meer geld hieraan besteden en de belastingen verhogen voor middelhoge en hoge inkomensgroepen. Er zijn ook veel investeringen nodig in de bestaande woningvoorraad. Woningbouw, duurzaamheidsinvesteringen en stedelijke herstructurering komen maar moeizaam van de grond. Doodzonde, want er is een enorme vraag naar en het geld vloeit weer terug als je duurzaam bouwt. De overheid kan nu voor niets lenen, dus dit is het moment om te investeren."

Welke maatregel zou u terugdraaien?
"De verhuurderheffing die corporaties belast, waardoor ze veel minder investeren, bouwen en verduurzamen. Corporaties hebben de huren enorm opgetrokken, wat een probleem is voor lage inkomens."

De universiteit is het meest gebaat bij een kabinet dat...
"...Uitgaven voor onderwijs op Europees niveau brengt. Ik las dat onze uitgaven voor research and development nét op het Europees gemiddelde zitten en dat we bij de totale onderwijsuitgaven onderaan bungelen. Dat is het domste wat je kunt doen. Ik begrijp niet dat een land met zoveel aardgas zo weinig investeert in onderwijs."