FES-gelden promovendi voorlopig niet terug

De PvdA en D66 maken zich zorgen over het verdwijnen van 2500 promotieplaatsen in 2015, die nu nog worden gefinancierd met aardgasbaten. Maar volgens demissionair staatssecretaris Zijlstra ging het om tijdelijk geld.

D66-Kamerlid Boris van der Ham en PvdA-Kamerlid Tanja Jadnansing vroegen het allebei tijdens een debat over valorisatie, vanochtend in de Tweede Kamer. Is het wel verstandig om een deel de aardgasbaten niet meer te gebruiken voor promotieonderzoeken? Het aantal promovendi zou met maar liefst dertig procent dalen.

Maar demissionair staatssecretaris Zijlstra wimpelde hun vragen weg. De zogenaamde FES-gelden waren tijdelijk, dus het is logisch dat de financiering van de promovendi eveneens afloopt, zei hij.

Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is een in 1995 opgerichte spaarpot voor meevallers uit de aardgasbaten, die werden geïnvesteerd in infrastructuur. In 2005 besloot de regering dat het geld ook mocht worden gebruikt ten behoeve van de Nederlandse kenniseconomie. Het vorige kabinet besloot al om de FES-gelden voor kennis en innovatie flink te verminderen.

De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de ‘bezuinigingen’ op de promotieplekken die met FES-gelden betaald werden, moeten worden teruggedraaid.

 


 


04 mei 2015 14.31

Gesprek SR en directeuren onderwijs voor 'meer begrip'

De studentenraad gaat nog dit collegejaar om tafel met een afvaardiging van de directeuren onderwijs om te overleggen over verplichtingen voor studenten en toetsmomenten in de academische jaarkalender.
04 mei 2015 14.15

Promovendi zouden meer plezier moeten hebben

Promovendi klagen op een discussiemiddag van de KNAW over de hevige concurrentie en de druk om te publiceren. Hoogleraren snappen dat niet helemaal: “Als je het niet leuk vindt, zit je op de verkeerde plek.”

04 mei 2015 14.14

Extra docenten of minder studenten?

De universiteiten willen het geld dat vrijkomt met het verdwijnen van de basisbeurs naar eigen inzicht kunnen besteden. De meeste willen extra docenten aannemen, maar minder studenten toelaten moet ook kunnen.
04 mei 2015 13.41

TU weet globaal waar opbrengst leenstelsel heen gaat

Het sociaal leenstelsel moet ieder jaar miljoenen euro’s opleveren voor investeringen in onderwijskwaliteit. Ook de TU Delft krijgt een (nog onbekend) deel van dat geld. Waar blijft dat straks?

04 mei 2015 12.10

VSV start lustrummaand

VSV start lustrummaand Studentenvereniging VSV 'Leonardo da Vinci' opende vrijdag 1 mei de feestmaand ter ere van haar zeventigste verjaardag met een wereldrecord 'meeste drones tegelijk in de lucht'.
04 mei 2015 09.53

​Kassa rinkelt dankzij langstudeerder

Universiteiten en hogescholen maken winst op trage studenten. Die betalen in hun uitlooptijd meer collegegeld dan ze kosten.

  Meer