​Bouwkunde rouwt om drie (oud)medewerkers

De afdeling Urbanism van Bouwkunde is vorige week opgeschrikt door het overlijden van drie van haar (oud)medewerkers. Het betreft prof.dr. Paul Drewe (74), ir. Hein de Haan (73) en dr. Ina Klaasen (68). De Haan en Klaasen overleden plotseling, Drewe was al enige tijd ziek.

Drewe was vanaf 1973 tot aan zijn pensioen in 2005 hoogleraar ruimtelijke planning. Hij spande zich in om nationale, Europese en internationale samenwerking te bevorderen, en daarmee ook het onderwijs- en onderzoekprogramma van zijn leerstoel te stimuleren en te vernieuwen. Zijn brede en internationale kennis wist hij volgens de faculteit met enthousiasme aan collega's, studenten en beleidsmakers over te brengen en daardoor hun interesse te wekken voor cruciale thema's van zijn vakgebied.

In een rouwadvertentie noemt de faculteit verder zijn kritische geest, zijn openheid en zijn realistische kijk op de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden toegepast op maatschappelijke problemen. Samen met Ina Klaasen bracht Drewe eind jaren negentig onder meer het netwerkdenken ('de stad als groot netwerk') van Nikos Salingaros en Gabriel Dupuy naar Delft.

Klaasen was tot aan haar pensioen in 2012 universitair hoofddocent ruimtelijke planning en strategie en begeleidde nog zeer actief promovendi aan de TU. Ze zette de publicatiereeks Design/Science/Planning op alsmede het Journal of Design Research. Daarin werd de afgelopen jaren een wetenschappelijke kennisbasis opgebouwd voor de (steden)bouwkunde en ontwerpen. Haar eigen proefschrift uit 2005 op hetzelfde raakvlak van ontwerp en wetenschap was haar grote trots. Klaasen probeerde volgens een collega en vriend altijd de mens centraal te stellen. Zo vroeg zij voor haar verjaardag steevast een donatie voor Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Hein de Haan was tot aan zijn pensioen universitair hoofddocent stadsvernieuwing en stedelijk beheer. De wijze waarop hij zijn ervaringen van de praktijk in het onderwijs vorm heeft gegeven, is volgens de universiteit bepalend geweest voor vele bouwkundigen in Nederland. Zo wilde hij bewoners direct betrekken bij verbetering van hun eigen woonsituatie. Volgens zijn afdeling hebben veel studenten zijn lessen ter harte genomen bij het uitwerken van bouwkundige vraagstukken in de beroepspraktijk.

Bij het secretariaat van Urbanism liggen tot 21 augustus drie condoleanceregisters.