'Aandacht TU-bestuur voor studentenbelangen neemt af'

Het universiteitsbestuur doet te weinig om de studentengemeenschap te begrijpen, zeggen 63 oud-bestuurders van studie- en studentenverenigingen in deze open brief aan het college van bestuur.

'Het proces rondom de RAS-regeling is TU-onwaardig verlopen.'(Foto: Saskia Bonger)
'Het proces rondom de RAS-regeling is TU-onwaardig verlopen.'(Foto: Saskia Bonger)

"Geacht college van bestuur,
Na de zomer begint een nieuwe lichting studenten aan een veelbelovende studententijd hier in Delft. De komende ontvangstweek herinnert ons aan onze eigen start en alles wat wij hier sindsdien hebben mogen leren en meemaken. Als oud-bestuurders van Delftse studenten-, en studieverenigingen zijn wij trots op de TU Delft; het onderwijs, de faciliteiten en het rijke palet aan studenteninitiatieven maken ons de bekende 'Delftse ingenieur'."

Een breed gedragen aanpak van uitdagingen zoals studierendement blijft uit'

"Onder andere door de groeiende invloed van digitalisering en internationalisering veranderen de maatschappij en universiteit. Daarnaast neemt het studierendement, net zoals het aantal studenten in de stad, de laatste jaren toe. In ons bestuursjaar hebben wij deze ontwikkelingen gezien en binnen onze eigen verenigingen beantwoord.

Naar ons idee blijft een breed gedragen gezamenlijke aanpak van dergelijke uitdagingen echter uit. Dit komt ons inziens mede doordat de opstelling van het universiteitsbestuur te weinig is gericht op het begrijpen en meenemen van de studentengemeenschap. Het proces rond veranderingen die ons allebei raken is geregeld weinig transparant en bevredigend."

De universiteit heeft geen gedegen inventarisatie gedaan naar de wensen van verenigingen

"De afgelopen jaren zaten wij bijvoorbeeld vaak op de publieke tribune van de overlegvergadering tussen u en de studentenraad. Wij volgden met veel belangstelling de ontwikkelingen rond de Regeling Afstudeersteun Studenten. Intussen is er duidelijkheid over de nieuwe regeling, maar onze teleurstelling over het proces blijft: de universiteit heeft zelf geen gedegen inventarisatie gedaan naar de wensen van de verenigingen, de samenkomst met een klein deel van de huidige bestuurders leek slechts symbolisch en de nieuwe regeling is pas laat beschikbaar gesteld voor studenten.

Toen in de overlegvergadering over de regeling werd gesproken werd de publieke tribune verzocht de vanaf toen besloten bijeenkomst te verlaten. Naar ons idee is dit proces, ondanks inspanningen van de studentenraad, TU-onwaardig verlopen. Verder is online (op TUDelft.nl) geen enkele verslaglegging van de besluiten van het college van bestuur te vinden. De website-pagina is leeg - op enkele informatie van vijf jaar geleden na."

Aandacht voor het begrijpen en meenemen van studenten bij besluiten neemt langzaam af

"De TU Delft kent een betrokken studentengemeenschap. De opkomst bij afgelopen studentenraadsverkiezingen is nog nooit zo hoog geweest. Het betrekken van onze vertegenwoordiging in de studentenraad is bepalend voor het verkrijgen van een breed draagvlak. Er is alleen meer nodig om de studentengemeenschap mee te nemen met een verandering. Actieve studenten - ondernemers, topsporters, bestuurders - kunnen daar een belangrijke rol in vervullen.

De gesprekken met verenigingsbestuurders hebben vervolgens enkel een meerwaarde wanneer alle partijen zich berekenbaar en ontvankelijk opstellen. De laatste jaren is niet altijd duidelijk welk proces en doel er achter te maken keuzes schuil gaan. Bovendien neemt naar ons idee de aandacht vanuit het universiteitsbestuur voor het begrijpen en meenemen van studenten bij die besluiten langzaam af."

Het informele contact met studenten maakt meer en meer plaats voor extern gerichte bezigheden

"Ook het aanstaande vertrek van Karel Luyben - onze pater familias - en het combineren van de functies van collegevoorzitter en rector magnificus passen bij het gevoel dat studenten en universiteitsbestuur verder uit elkaar drijven. Hoewel de portefeuilles worden verdeeld, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de (ceremoniële) zichtbaarheid en het informele contact met studenten opnieuw meer en meer plaats zal maken voor extern gerichte bezigheden.

Juist de informele samenkomst en rondgang langs de verschillende verenigingen zijn waardevol voor het gevoel om sámen een verschil te kunnen maken voor een betere universiteit. Zulke momenten kunnen het vertrouwen en de openheid terugbrengen daar waar deze de laatste jaren zijn verminderd."

Aanpassingen zijn nodig om de universiteit toekomstbestendig te maken

"Wij zien dat er aanpassingen nodig zijn om de universiteit, van het onderwijs tot het studentenleven, toekomstbestendig te maken. Een open houding, online gepubliceerde verslaglegging en informele betrokkenheid van verenigingen rond centrale besluitvorming zijn samen het fundament van voldoende draagvlak voor die aanpassingen.

Wij vertrouwen erop dat onze zorgen worden meegenomen en de nieuwe lichting eerstejaars studenten hier hun veelbelovende tijd kunnen waarmaken."

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie,

Sytse Alkema, Vincent Alkema, Dennis van der Arend, Mathieu Baas, Michael Bakker, Nikki de Boer, Lex Boleij, Jaap Borghans, Robbert-Jan Bosch, Charlotte Braat, Menno Brummer, Joris Coenen, Daan Deckers, Andreas den Dekker, Mathijs van Dijk, Sander Flipse, Niels Franssen, Cindy Geerlings, Vincent Höfte, Koen van Hoof, Marrit Hoppenreijs, Ivo van der Horst, Laurens Janssen, Robbert de Keijzer, Simon Klein, Anneke Kraamer, Bart Kölling, Koen Kwakman, Stendert Laan, Lars van Leeuwen, Pieter Lenselink, Koen van Limbergen, Feiko van Logchem, Robert Luijendijk, André Makkinje, Jasper Meijering, Oukje van Merle, Martijn van Moorselaar, Ike Mulder, Marjolein Nanniga, Christiaan Nouws, Lisa Oosterwijk, Bram Peerlings, Filip Pliakis, Lars Puiman, Hanna Pot, Hugo Reinbergen, Berber Renckens, Tim Romijn, Stijn Roelen, Tim de Rooij, Sophie de Roda Husman, Tessa Rombouts, Paul Schot, Dominique Smit, Iris Snijders Blok, Paul Spelt, Pieter Spruijt, Rosa Storm, Timo Töns, Rik Volger, Thijs de Vries en Joost Wooning.

Bovenstaande studenten zijn oud-bestuurders van AEGEE-Delft, C.S.R. Delft, D.B.S.G. Stylos, Delftsche Studenten Bond, DSJV Groover, DSV 'Nieuwe Delft', DSV Sint Jansbrug, Electrotechnische Vereeniging, Het Gezelschap 'Practische Studie', SG 'William Froude', S.V. LIFE, S.V.T.B. Curius, Vereniging voor Technische Physica, Verenigingsraad Delft, VGSD, VSSD of VSV 'Leonardo da Vinci'. Ze tekenden deze brief op persoonlijke titel.

Reactie Anka Mulder, namens het college van bestuur:

'We hebben zorgen over de gesloten cultuur van sommige verenigingen.'

Reactie Rob Mudde, distinguished professor in science education:

'Studenten, het mag wel een beetje ambitieuzer.'