Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

'Stuur docenten, en niet studenten, naar buitenland

Er hangt een geur van heiligheid rond de beurzen waarmee de Europese Unie de reislust van studenten aanwakkert. Maar voordat de lidstaten hun bijdrage aan 'Brussel' storten, zouden zij volgens een Twentse onderzoeker eerst eens moeten vragen of het geld wel doelmatig wordt gebruikt. ,,Gek genoeg doet niemand dat. Zodra het over Europa gaat, mag de geldkraan opeens wijd open en worden er nauwelijks eisen gesteld.'''Gelovigen' zijn het, politici en bestuurders die nauwelijks kritiek dulden op de beurzen waarmee de Europese Unie de reislust van studenten aanwakkert. Dat vindt Peter Maassen van het Twentse Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid.

Uit onderzoek van Maassen blijkt dat sommige landen veel meer studenten ontvangen dan zij uitzenden. Met name Engeland en Frankrijk zijn populair bij reizende studenten. Verder is België het favoriete land bij studenten die hun volledige opleiding in het buitenland willen volgen. De Belgen hadden tot voor kort geen studentenstop bij studies als geneeskunde. Vier procent van alle 'volledige' studenten in België is buitenlander. In Nederland is dat nog geen half procent.

Nederland zelf scoort echter het hoogst van alle EU-landen bij studenten die een deel van hun studie in den vreemde volgen. Alleen de Nederlandse universiteiten richten zich speciaal op de Erasmus-student met Engelstalige programma's van zes maanden. Maassen: ,,Qua cijfers loont dat, qua inkomsten niet. Integendeel: het kost alleen maar geld.''

De 'uithoeken' van Europa - Italië, Griekenland en Portugal - worden gemeden door de reislustige studenten. Maar deze Zuideuropese landen zenden wel veel studenten uit. Maassen concludeert dat de 'rijke' landen de opleiding van studenten uit de 'arme' landen betalen. Ook Ierland stuurt meer studenten op pad dan het ontvangt.

Op zich is daar niets mis mee, aldus Maassen. ,,Maar als je de ongelijkheid van kennis in Europa wilt verkleinen, kun je beter gericht subsidies uitdelen. Dan stuur je docenten en onderzoekers uit bepaalde wetenschappelijke gebieden tijdelijk naar landen met een specifieke achterstand. Om dat via studenten te doen, en dan eigenlijk alleen nog de derdejaars- studenten die wel in zijn voor een buitenlands avontuurtje, is nogal inefficiënt.''

De gegevens van Maassen dateren uit 1993. Recentere cijfers over de studentenstroom per land kon Brussel niet leveren. Wel is bekend dat er vorig jaar in totaal 170.000 studenten via het Erasmusprogramma tijdelijk in het buitenland verbleven. In 1988 waren dat er slechts 3000. Die stijging is prachtig, zegt Maassen. ,,Maar de keuzes die studenten maken zijn volstrekt willekeurig. Alles mag, zolang ze maar 'iets' doen. Als een buitenlands verblijf werkelijk zo belangrijk is, stel het dan verplicht - te beginnen bij studies waarbij het belang evident is, zoals bedrijfskunde en vreemde talen.''

Volgens Maassen doen de lidstaten veel te 'verheven' over de noodzaak om studenten naar het buitenland te sturen. Zo'n verblijf is 'goed' en 'belangrijk' voor hun academischevorming. Ook zouden studenten zo besef krijgen van de identiteit van een verenigd Europa.

Maar studenten denken alleen aan hun eigen belang. Ze willen er zelf beter van worden, zegt Maasen. ,,Soms omdat ze elders een interessant vak kunnen volgen. Maar toch vooral omdat studenten verwachten dat zij met zo'n tijdje buitenland later een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt.'' Prima, vindt Maassen, maar dan moeten zij zo'n verblijf ook zelf betalen. ,,Het is immers een individuele afweging. Waarom moet de EU die betalen?'' (HOP/M.t.W.)


26 januari 2015 00.45

‘Erheen gaan heeft nut als je weet wat je er wilt halen’

De Delftse Bedrijvendagen, die in februari voor de twintigste keer plaatsvinden, trekken ieder jaar massa’s bedrijven die talentvolle studenten aan zich willen binden voordat zij daadwerkelijk op zoek gaan naar een vacature. Hoe ...
26 januari 2015 00.34

Delftse ideeënfabriek

Delftse ideeënfabriek Delft houdt van Het Collectief. Tijdens het ondernemersevenement De Kracht van Delft was het de favoriet van het publiek. Wie zijn deze succesvolle jonge honden? En waarom beginnen ze een café?

26 januari 2015 00.21

Eerste hulp op internet

Eerste hulp op internet Op zoek naar een TU-medewerker? Iets weten over open dagen? Informatie nodig over toelatingseisen? Via social media heb je je vraag zo gesteld. De TU heeft er een speciaal team voor: Webcare.
12 januari 2015 15.01

97 procent van de mensen gebruikt Google. En 84 procent vertrouwt het niet

Inzet van big data-technieken kan Nederland 45 miljard euro opleveren, maar 81 procent van de inwoners kan niet vertellen wat big data inhoudt. Aldus de Nationale Denktank 2014, een groep van 23 studenten en pas-afgestudeerden die zich op ...

12 januari 2015 14.38

So you think you can startup?

So you think you can startup? Wil je ondernemen? Dan hebben de TU en het MIT wat moois voor je: de ondernemerschaps-competitie Startup. Met alleen ondernemerszin red je het echter niet. Drie succesvolle Delftse alumni vertellen wat je in huis moet hebben om de wereld ...
12 januari 2015 13.34

Veel hobbels en weinig haast

Veel hobbels en weinig haast Het samenwerkings-verband tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam moet naast samenwerking op het gebied van onderzoek, zorgen voor nieuwe onderwijsinitiatieven. En dat is lastig.

  Meer