‘Nodig om weer bij elkaar te komen’

Per 1 januari is prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz (3mE) benoemd als directeur van het TU Delft Instituut voor Procestechnologie – het eerste van vier nieuwe instituten.

Prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz: “Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren.” (Foto: Tomas van Dijk)
Prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz: “Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren.” (Foto: Tomas van Dijk)

Gefeliciteerd met het directeurschap van het instituut met de lange naam.
“Dank u wel. De officiële naam is TU Delft Process Technology Institute.”

Waar bestaat dat uit?
“Het is een paraplu-organisatie van drie afdeling binnen twee faculteiten: chemical engineering en biotechnology, beide van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, en onze afdeling process & energy van de faculteit 3mE.”

Eigenlijk staat ‘instituut’ dus tussen aanhalingstekens. Het is geen organisatie met een eigen gebouw.
“Voor een deel wel hoor. Het hoofdkwartier van het instituut krijgt ruimten in de nieuwbouw aan de Leeghwaterstraat 39, waar we vanaf volgende week zitten. En achter dat gebouw komt een gedeelde faciliteit voor experimenten met grote apparaten.”

Krijgen medewerkers uit verschillende afdelingen daar hun werkplek?
“Wij voegen de apparatuur en medewerkers daar samen en op termijn brengen we ook het aantal locaties terug. Tot nu toe vallen er veertien leerstoelen onder procestechnologie, verdeeld over vijf locaties. We hebben besloten dat binnen vijf jaar terug te brengen tot die twee plekken. Grootschalige experimenten gebeuren dan aan de Leeghwaterstraat, het kleinschalig onderzoek binnen het nieuwe TNW-gebouw.”

Nu las ik dat u voor het instituut een budget heeft van een ton per jaar. Wat kun je daarmee?
“We krijgen een ton van het college van bestuur, maar beide decanen leggen daar 50 duizend euro bij. Dat zullen we inzetten om de samenwerking tussen de leerstoelen te verbeteren en de zichtbaarheid van Delftse procestechnologie naar buiten toe te vergroten. Er was teveel verdeeldheid. We hadden het instituut nodig om weer bij elkaar te komen.”

En dat moet de zichtbaarheid voor bedrijven vergroten?
“Uiteraard. Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren. Daarvoor moet je onderzoek doen, publicaties schrijven en goed onderwijs geven. Maar dan moet je ook conferenties organiseren, symposia en workshops. En mensen uitnodigen voor lezingen. Daar is het instituutsbudget voor bestemd.”

Er komen nog drie andere instituten: robotica, transport en klimaat. Hoe verhouden die zich tot de Delft Research Initiatives op gebied van gezondheid, infrastructuur, energie en milieu?
“Wij hebben veel elementen binnen ons instituut die relevant zijn voor verschillende DRI’s. We doen energie-gerelateerd onderzoek, maar ook onderzoek op gebied van milieu en gezondheid. De verhouding moeten we nog vinden.”

Een instituut kan onderzoeken doen die onder verschillende DRI’s vallen?
“Ja, en dat is ook het geval voor procestechnologie. Het gaat daarbij niet alleen om producten maken, het gaat ook om energie en omzetting van biomassa. Wij leggen ons toe op drie gebieden: procesintensivering, biotechnologie en procestechnologie voor geavanceerde materialen.”

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Waar kijkt u naar uit?
“In de eerste plaats naar de conferentie op 2 maart waarop we het instituut presenteren. Daarnaast hoop ik dat onze mensen succesvol zijn in het verkrijgen van onderzoekbeurzen en dat er een echte saamhorigheid groeit binnen het instituut.” 


13 april 2015 00.35

‘Ouders hebben veel vragen over homoseksualiteit’

‘Ouders hebben veel vragen over homoseksualiteit’ Ouders maken zich soms zorgen over de veiligheid van hun homoseksuele kind. Daarom is er op 19 april bij DWH een informatiedag, Meet the parents. Voorzitter Bram van Meurs (23), vierdejaars student technische natuurkunde, legt uit waarom.
23 februari 2015 00.25

‘Laat afstuderen je niet overkomen’

‘Laat afstuderen je niet overkomen’ Neem de leiding over je eigen afstudeerproject, dan haal je er het meest uit. Dat vindt studente Elianne de Regt (25), die samen met docent Alexander de Haan het boek ‘Graduation Challenge Accepted’ schreef. Afgelopen donderdag ...

20 februari 2015 13.23

‘Waterschappen zijn spannende bestuurslaag’

‘Waterschappen zijn spannende bestuurslaag’ TU-masterstudent transport, infrastructuur en logistiek Bert van der Wees (27) is kandidaat voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Hij staat op plaats zes van de VVD-kandidatenlijst voor het hoogheemraadschap Rijnland. “Een dag ...
26 januari 2015 00.03

'We willen geen pandjesbaas worden'

'We willen geen pandjesbaas worden' De kogel is door de kerk: YesDelft 2 moet in 2016 de deuren openen. Het nieuwe gebouw komt naast YesDelft aan de Molengraaffsingel en zal voor bijna een kwart uit laboratoria bestaan. Wouter de Bruijne, commercieel directeur van de ...

15 december 2014 00.04

‘Veel partijen niet klaar voor big data’

‘Veel partijen niet klaar voor big data’ De Nationale Denktank onderzocht dit jaar het veelomvattende thema big data. Studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek Lotte Engelen (23) was een van de vier Delftse deelnemers.
01 december 2014 00.22

‘Ik heb een lange adem’

‘Ik heb een lange adem’ Hans van Schagen stopt als voorzitter van de vakbonden in het Lokaal Overleg (VLO). Daarin bespreken de bonden en het college van bestuur zaken als arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van medewerkers. Van Schagen noemt de TU ‘een heel ...

  Meer