‘Nodig om weer bij elkaar te komen’

Per 1 januari is prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz (3mE) benoemd als directeur van het TU Delft Instituut voor Procestechnologie – het eerste van vier nieuwe instituten.

Prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz: “Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren.” (Foto: Tomas van Dijk)
Prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz: “Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren.” (Foto: Tomas van Dijk)

Gefeliciteerd met het directeurschap van het instituut met de lange naam.
“Dank u wel. De officiële naam is TU Delft Process Technology Institute.”

Waar bestaat dat uit?
“Het is een paraplu-organisatie van drie afdeling binnen twee faculteiten: chemical engineering en biotechnology, beide van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, en onze afdeling process & energy van de faculteit 3mE.”

Eigenlijk staat ‘instituut’ dus tussen aanhalingstekens. Het is geen organisatie met een eigen gebouw.
“Voor een deel wel hoor. Het hoofdkwartier van het instituut krijgt ruimten in de nieuwbouw aan de Leeghwaterstraat 39, waar we vanaf volgende week zitten. En achter dat gebouw komt een gedeelde faciliteit voor experimenten met grote apparaten.”

Krijgen medewerkers uit verschillende afdelingen daar hun werkplek?
“Wij voegen de apparatuur en medewerkers daar samen en op termijn brengen we ook het aantal locaties terug. Tot nu toe vallen er veertien leerstoelen onder procestechnologie, verdeeld over vijf locaties. We hebben besloten dat binnen vijf jaar terug te brengen tot die twee plekken. Grootschalige experimenten gebeuren dan aan de Leeghwaterstraat, het kleinschalig onderzoek binnen het nieuwe TNW-gebouw.”

Nu las ik dat u voor het instituut een budget heeft van een ton per jaar. Wat kun je daarmee?
“We krijgen een ton van het college van bestuur, maar beide decanen leggen daar 50 duizend euro bij. Dat zullen we inzetten om de samenwerking tussen de leerstoelen te verbeteren en de zichtbaarheid van Delftse procestechnologie naar buiten toe te vergroten. Er was teveel verdeeldheid. We hadden het instituut nodig om weer bij elkaar te komen.”

En dat moet de zichtbaarheid voor bedrijven vergroten?
“Uiteraard. Wij hebben de ambitie om in de internationale arena een belangrijke plek te veroveren. Daarvoor moet je onderzoek doen, publicaties schrijven en goed onderwijs geven. Maar dan moet je ook conferenties organiseren, symposia en workshops. En mensen uitnodigen voor lezingen. Daar is het instituutsbudget voor bestemd.”

Er komen nog drie andere instituten: robotica, transport en klimaat. Hoe verhouden die zich tot de Delft Research Initiatives op gebied van gezondheid, infrastructuur, energie en milieu?
“Wij hebben veel elementen binnen ons instituut die relevant zijn voor verschillende DRI’s. We doen energie-gerelateerd onderzoek, maar ook onderzoek op gebied van milieu en gezondheid. De verhouding moeten we nog vinden.”

Een instituut kan onderzoeken doen die onder verschillende DRI’s vallen?
“Ja, en dat is ook het geval voor procestechnologie. Het gaat daarbij niet alleen om producten maken, het gaat ook om energie en omzetting van biomassa. Wij leggen ons toe op drie gebieden: procesintensivering, biotechnologie en procestechnologie voor geavanceerde materialen.”

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Waar kijkt u naar uit?
“In de eerste plaats naar de conferentie op 2 maart waarop we het instituut presenteren. Daarnaast hoop ik dat onze mensen succesvol zijn in het verkrijgen van onderzoekbeurzen en dat er een echte saamhorigheid groeit binnen het instituut.” 


14 september 2014 20.56

Samenwerken met Rusland? Dat mogen wetenschappers zelf weten

Samenwerken met Rusland? Dat mogen wetenschappers zelf weten Wetenschappers moeten zelf afwegen of ze nog met hun Russische collega’s willen samenwerken, zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. “Dat is hun eigen verantwoordelijkheid.”
01 september 2014 08.00

'Ik wil rare druppels bestuderen'

'Ik wil rare druppels bestuderen' Het lijkt zo simpel. Een druppel op een hellend vlak gaat rollen. Dat weet ieder kind. Maar hoe dit precies komt, was onbekend, totdat promovendus ir. Michiel Musterd (TNW) er eerder deze maand over publiceerde.

19 mei 2014

‘De macht is aan de toezichthouder’

‘De macht is aan de toezichthouder’ John Groenewegen neemt afscheid als hoogleraar economie van infrastructuren bij TBM met een symposium op 23 mei. Te gast zijn sprekers uit Finland, Denemarken en Frankrijk.
24 maart 2014

'Tijd om na te denken over big data en privacy'

'Tijd om na te denken over big data en privacy' Big data en privacy. Dat is dit jaar het thema van de Nationale Denktank, die onlangs begon met de werving van masterstudenten, promovendi en pas-afgestudeerden. TU-alumna Jolanda Koot deed vorig jaar mee. “Big data is booming. We staan ...

12 december 2013

‘Met praten kom je niet altijd verder’

‘Met praten kom je niet altijd verder’ Toekomstonderzoeker Patrick van der Duin (TBM) is ‘sympathisant’ van het vorige maand opgerichte Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU). Dat wil de ‘breed gedeelde onvrede’ onder universiteitsmedewerkers aanpakken.
11 december 2013

‘Ik ben anders naar ouderen gaan kijken’

‘Ik ben anders naar ouderen gaan kijken’ Toon Borren (25) studeerde dit jaar af bij technische bestuurskunde en nam deel aan de Nationale Denktank 2013. Deze week presenteerde de denktank oplossingen voor herinrichting van de zorg.

  Meer