'Kijk kritischer naar fancy opleidingen'

Als het aan de ChristenUnie ligt houden studenten gewoon hun basisbeurs, want de studieschulden zijn al hoog genoeg. Wel mag van studenten worden verwacht dat ze tempo maken, vindt Kamerlid Carola Schouten.

De ChristenUnie wil de basisbeurs houden, maar ook de langstudeerboete?

“Klopt. Wij hebben destijds voor de langstudeerboete gestemd omdat je best van studenten mag vragen om binnen een redelijke termijn af te studeren. Maar wij willen geen leenstelsel, omdat we vinden dat het hoger onderwijs toegankelijk moet blijven. Studenten bouwen nu al een behoorlijke schuld op, want ze lenen steeds meer. We vinden het verontrustend dat ze niet goed op de hoogte zijn van de financiële gevolgen. Ze zouden beter geïnformeerd moeten worden over de voorwaarden en afbetalingsregels. Ze weten trouwens ook niet altijd dat ze recht hebben op zorgtoeslag en belasting kunnen terugvragen, bleek uit onderzoek van Nibud. Dat moet beter.”

Onlangs werd het ov-reisrecht van studenten met twee jaar ingekort. Is er een kans dat de ChristenUnie dit ongedaan maakt?

“Nee. Maar wij zouden er wel voorstander van zijn om studenten hun reisrecht flexibel te laten inzetten. Dat is erg duur volgens de staatssecretaris, maar wij willen dat nog wel laten uitzoeken.”

Gaan jullie technische studies ook gratis maken?

“Nee, daar zijn wij niet voor. Het is redelijk om studenten gewoon collegegeld te laten betalen. Maar bèta-studenten die een tweejarige master volgen, moeten ook niet benadeeld worden. Dat is één van de redenen waarom we de basisbeurs willen behouden.”

De ChristenUnie wil taal- en cultuuropleidingen beschermen. Hoe ziet u dat voor zich?

“Een studie dient meer dan alleen het economisch rendement. Het is van belang dat opleidingen in bijvoorbeeld de geesteswetenschappen in stand worden gehouden.”

Toch wil de ChristenUnie het aantal opleidingen verminderen waarmee weinig werk is te vinden.

“We zijn vooral kritisch over fancy opleidingen, die niet goed op de arbeidsmarkt aansluiten en waarvan er nu veel te veel worden aangeboden. Daar mag best wat kritischer naar worden gekeken.”

Uw partij wil de langstudeerboete behouden, maar hoe moet het dan verder met de deeltijdstudenten die daar sneller last van krijgen?

“Zij kunnen een beroep doen op het profileringsfonds van hun instelling. Daarnaast moeten hogescholen en universiteiten hun curriculum onder de loep nemen. Programma’s zijn nu soms over een te lange periode uitgesmeerd. Dat kan slimmer, denken wij. Wij willen niet zoals staatssecretaris Zijlstra het complete deeltijdonderwijs privatiseren, dat moet niet het doel zijn. Het gaat erom dat er meer maatwerk wordt geleverd.”

Er gaan stemmen op om het collegegeld voor tweede studies weer tegen het normale tarief aan te bieden. Krijgt dat plan steun van de ChristenUnie?

“Dat is een lastige. Het uitgangspunt is dat studenten één bachelor en één master kunnen krijgen tegen het normale, lage tarief. Dat stimuleert studenten om meteen de goede studiekeuze te maken. Natuurlijk is een tweede studie leuk en goed, maar de vraag is of de overheid dat moet betalen. Wij vinden van niet.”

Gaan jullie extra investeren in fundamenteel onderzoek?
“Wij willen prioriteit geven aan ‘fundamenteel toepassingsgericht’ onderzoek, met name in de bèta-techniek. Onderzoek dat in de schemerzone zit tussen de topsectoren en fundamenteel onderzoek. Het gaat iets dieper dan toegepast onderzoek voor de markt, maar is meer toegepast dan puur fundamenteel onderzoek. Wij denken dat dit tot de meeste innovaties leidt.”


26 januari 2015 00.03

'We willen geen pandjesbaas worden'

'We willen geen pandjesbaas worden' De kogel is door de kerk: YesDelft 2 moet in 2016 de deuren openen. Het nieuwe gebouw komt naast YesDelft aan de Molengraaffsingel en zal voor bijna een kwart uit laboratoria bestaan. Wouter de Bruijne, commercieel directeur van de ...
15 december 2014 00.04

‘Veel partijen niet klaar voor big data’

‘Veel partijen niet klaar voor big data’ De Nationale Denktank onderzocht dit jaar het veelomvattende thema big data. Studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek Lotte Engelen (23) was een van de vier Delftse deelnemers.

01 december 2014 00.22

‘Ik heb een lange adem’

‘Ik heb een lange adem’ Hans van Schagen stopt als voorzitter van de vakbonden in het Lokaal Overleg (VLO). Daarin bespreken de bonden en het college van bestuur zaken als arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van medewerkers. Van Schagen noemt de TU ‘een heel ...
26 november 2014 14.32

'NWO moet van de wetenschappers blijven'

'NWO moet van de wetenschappers blijven' Na jaren van discussies en adviezen is de kogel door de kerk: het kabinet wil onderzoeksfinancier NWO grondig op de schop nemen. Pas toch op, waarschuwt KNAW-president Hans Clevers.

17 november 2014 00.28

Goudlokje in quantumland

Goudlokje in quantumland Quantumfysicus Seth Lloyd (MIT) was vorige week op bezoek bij zijn collega's van het Kavli-instituut en vertelde daar over het Goudlokje-effect.
13 oktober 2014 00.01

‘De automobilist wordt lui’

‘De automobilist wordt lui’ Auto’s nemen steeds meer taken over van de automobilist en dat is levensgevaarlijk, zegt ir. Bastiaan Petermeijer. Hij won een prijs met zijn afstudeeronderzoek naar systemen die mensen helpen om midden op de rijbaan te rijden.

  Meer